Nieuws

De werken op de Zogsebaan (N446) schieten goed op. Op deze gewestweg tussen Grembergen en Waasmunster investeert het Vlaams…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van…

Lees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur van Dendermonde gaan samen aan de slag op 10 werven aan gewestwegen ten…

Lees meer

Na de uitgevoerde werken aan de Zeelsebaan en de Scheldebrug startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 6 maanden geleden met…

Lees meer

Het lokaal bestuur werkte de afgelopen jaren aan de voorbereidingen voor het wegen- en rioleringsproject in Mespelare en de…

Lees meer

Door een gerechtelijke uitspraak is een deel van de werken aan de Zeelsebaan in Dendermonde sinds begin van de week tijdelijk…

Lees meer

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de geplande studie voor de herinrichting…

Lees meer

Er wordt resoluut gekozen in functie van fietsveiligheid, een veilige schoolomgeving en een vlotte doorstroom van het verkeer.

Lees meer

Het stadsbestuur van Dendermonde heeft haar basishemelwaterplan klaar. Het houdt een visie in hoe we in Dendermonde omgaan met…

Lees meer

De Oude Vest wordt vernieuwd. Dat willen we samen doen met alle Dendermondenaren. Via participatie hebben we al heel wat input…

Lees meer

De Scheldebrug vormt een belangrijke verbinding tussen Grembergen en Dendermonde. Deze brug bestaat al enkele decennia en heeft…

Lees meer

Zoals u weet werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het lokaal bestuur Dendermonde en Aquafin samen aan een grondige…

Lees meer