Nieuws

Echtgenoten die meewerken op het bedrijf van hun partner en bij de ingang van hun pensioen geen loopbaan zullen hebben van 30…

Lees meer

cd&v-Kamerlid Leen Dierick wil met een wetsvoorstel de regels rond de activiteiten van minderjarige influencers verduidelijken.

Lees meer

De regering keurde vandaag een maatregel goed die erop gericht is om meewerkende echtgenoten de toegang te geven tot het…

Lees meer

De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen, die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, zal…

Lees meer

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen aan klanten. Die…

Lees meer

Influencer zijn, is een vrij nieuw fenomeen, mensen promoten producten of activiteiten bij hun volgers. Dat groeit vaak spontaan…

Lees meer

De overheid betaalt de meeste facturen aan bedrijven nog steeds te laat. De gemiddelde betaaltermijn door overheidsdiensten lag…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil kleinhandelaars meer flexibiliteit geven om af te wijken van hun sluitingsdagen en -uren. Daartoe…

Lees meer

Fiscaliteit is complex en zeker voor nieuwe vormen van verdienmodellen is het niet altijd duidelijk wat er juist moeten worden…

Lees meer

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen aan klanten. Die…

Lees meer

Vandaag treedt de wet in werking die stiptheid van betalingstermijnen moet verbeteren, voor zowel overheden (G2B, overheid aan…

Lees meer

Het probleem van niet-gecertifieerde beroepsuitoefenaars is afgelopen vijf jaar allerminst afgenomen. De klachten die de…

Lees meer