Nieuws

13 januari 2018 was de officiële deadline om de Europese betaalrichtlijn PSD II om te zetten in nationale wetgeving, maar door…

Lees meer

Criminele netwerken proberen steeds dieper en fijnmaziger de gewone verkoopkanalen binnen te dringen. Via de speelplaats deze…

Lees meer

De voorbije vijf jaar werden door  bejaarden 469 klachten ingediend over beleggingen. Een onderscheid qua leeftijd van de klager…

Lees meer

Heeft u nog honger nadat u een pakje van 100 gram zalm naar binnen hebt gewerkt? Niet uw schuld, want mogelijk zat er amper 84…

Lees meer

Sinds december 2017 ging de nieuwe dienstregeling van de NMBS in. Waar men vroeger Beveren vanuit Antwerpen in de spits kon…

Lees meer

De verkeersstroom Grembergen - Dendermonde (‘s ochtends) en Dendermonde - Grembergen ('s avonds) is op heden erg druk. Ondanks…

Lees meer

De Economische Inspectie van de FOD Economie ontving in de eerste 9 maanden van 2017 61 klachten over immokantoren. Dit…

Lees meer

Wie barbiepoppen, auto's of trampolines verkoopt in Europa moet ervoor zorgen dat zijn producten aan verschillende vorm- en…

Lees meer

Afgelopen plenaire vergadering stond het wetsontwerp "federale bijdrage" op de agenda. Met dit wetsontwerp wordt een oplossing…

Lees meer

De Economische Inspectie ontving 8.796 meldingen in 2017 voor internetfraude. 7.903 van deze meldingen waren afkomstig van…

Lees meer

Uit  het antwoord van minister Peeters op mijn parlementaire vraag over inbreuken in de soldenperiode, blijkt dat het aantal…

Lees meer

Sinterklaas zal straks onze kinderen weer verrassen. In het verleden bleek dat malafide speelgoedproducenten daar graag op…

Lees meer