Nieuws

Minister van werk Nathalie Muylle laat toe dat de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in specifieke situaties, gecombineerd wordt…

Lees meer

Kamerlid Leen Dierick (CD&V) heeft minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) gevraagd om het maximumbedrag voor…

Lees meer

“De groei van het aantal vrouwelijke zelfstandigen ligt in België elk jaar hoger dan die bij de mannen. Vrouwen zijn goed voor…

Lees meer

De Vlaamse Regering neemt op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits verschillende maatregelen voor de…

Lees meer

In de Kamer van volksvertegenwoordigers werd zonet unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat zelfstandigen die door de…

Lees meer

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe…

Lees meer

Op vraag van minister Nathalie Muylle, Lanjri Nahima en mezelf heeft de commissie sociale zaken van het federaal parlement de…

Lees meer

Op vrijdag 6 maart, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering samen met haar minister van Economie, Consumentenzaken…

Lees meer

In de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd deze namiddag een akkoord bereikt om de  overmatige…

Lees meer

Het aantal zelfstandigen in de lanbouwsector neemt toe met +/- 19.000, goed voor 96.658 actieve landbouwers in 2018. “Steeds…

Lees meer

CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend dat de mogelijkheid tot inzet van seizoenwerkers in de harde fruitteelt uitbreidt naar…

Lees meer

“Steeds meer bedrijven investeren in digitale betalings- en factureringssystemen en in de beveiliging van informatie- en…

Lees meer