Nieuws

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de…

Lees meer

In een vonnis van 9 april 2020 heeft de Hasseltse arbeidsrechtbank geoordeeld dat de RSZ-regeling voor professionele voetballers…

Lees meer

De Kamer keurde zopas het wetsvoorstel van Federaal Parlementslid Leen Dierick (CD&V) goed in de plenaire vergadering dat de…

Lees meer

Minister van werk Nathalie Muylle en minister van sociale zaken Maggie De Block hebben in een KB maatregelen genomen om ervoor…

Lees meer

Op zaterdag 11 april heeft de regering samen met de voorzitters of vertegenwoordigers van tien partijen (N-VA, PS, MR, Ecolo,…

Lees meer

Kamerlid Leen Dierick (CD&V)  is opgetogen over de door de banken aangekondigde beslissing om het maximumbedrag voor contactloze…

Lees meer

Door de coronacrisis schakelen vele voetbalclubs over naar het statuut van tijdelijke werkloosheid. Zowel ondersteunende staf…

Lees meer

Kamerlid Leen Dierick (CD&V) roept de overheid op om de vastgelegde termijnen voor betalingen aan bedrijven stipt na te leven.

Lees meer

Plenaire vraag van federaal volksvertegenwoordiger Leen Dierick aan de Minister van Consumenten, Werk en Economie over de…

Lees meer

Minister van werk Nathalie Muylle laat toe dat de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in specifieke situaties, gecombineerd wordt…

Lees meer

Kamerlid Leen Dierick (CD&V) heeft minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) gevraagd om het maximumbedrag voor…

Lees meer

“De groei van het aantal vrouwelijke zelfstandigen ligt in België elk jaar hoger dan die bij de mannen. Vrouwen zijn goed voor…

Lees meer