Nieuws

Voor het stadsbestuur is het belangrijk dat onze kinderen kunnen leren in schoolgebouwen die voldoen aan de noden en…

Lees meer

Kamerleden Leen Dierick en Nathalie Muylle (CD&V) willen het begin van de winter- en zomersolden voortaan uitstellen naar…

Lees meer

Zoals u weet werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het lokaal bestuur Dendermonde en Aquafin samen aan een grondige…

Lees meer

Kamerlid Leen Dierick (CD&V) reageert tevreden op de studie van de Europese Centrale Bank, die uitwijst dat steeds meer…

Lees meer

In het kader van de vergroening van het wagenpark van de stad Dendermonde en om een goede dienstverlening te verzorgen keurde…

Lees meer

In de nacht van zondag 29 op maandag 30 november reden onze strooidiensten voor het eerst uit. Hiermee is dan ook officeel het…

Lees meer

Er waren nog zekerheden: De Sint en de Kerstman komen op tijd. Dit jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn door Bpost. Vele…

Lees meer

De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers wenst over te gaan tot de aanwerving van een (universitair) medewerker…

Lees meer

De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers wenst over te gaan tot de aanwerving van een medewerker voor de…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick verzoekt de regering in een resolutie om een akkoord te sluiten met de deelstaten om de…

Lees meer

Vandaag 20 november is de 'Dag van de ondernemer', een initiatief van zelfstandigenorganisatie UNIZO. Op die dag wordt aandacht…

Lees meer

Vanochtend uitten UNIZO en Graydon in een persmededeling hun bezorgdheid over de laattijdigheid van betalingen aan bedrijven. In…

Lees meer