Nieuws

In 2020 voerde de FOD Economie door de coronacrisis aanzienlijk minder controles uit naar kinder- en speelgoedartikelen (496)…

Lees meer

De stad Dendermonde zorgt er samen met een nieuwe vzw uit Sint-Gillis voor dat het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis het kloppend…

Lees meer

Ondanks de coronacrisis hielden de meeste overheidsdiensten zich in 2020 stipter aan de betalingstermijnen voor facturen dan in…

Lees meer

De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen , die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, is…

Lees meer

Sinds 21 december 2020 wordt België opnieuw erkend als Afrikaans varkenspestvrij land. Een belangrijke status voor onze…

Lees meer

De Kamercommissie Energie heeft een resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goedgekeurd voor een vereenvoudiging van…

Lees meer

Het wetsvoorstel dat CD&V in de Kamer van volksvertegenwoordigers uitwerkte om de RSZ-korting voor profvoetballers aan te…

Lees meer

Het aantal klachten over namaakproducten bij de FOD Economie is in 2020 sterk gestegen. Toch werd sinds 2014 in geen enkel jaar…

Lees meer

CD&V vraagt de federale regering de nieuwe verordeningen van de Europese Commissie rond tech-reuzen te steunen. Deze maatregelen…

Lees meer

Het stadsbestuur van Dendermonde heeft haar basishemelwaterplan klaar. Het houdt een visie in hoe we in Dendermonde omgaan met…

Lees meer

Het aantal meldingen over internetfraude blijft jaar na jaar toenemen. Ook vorig jaar steeg het cijfer met 31% tegenover 2019.

Lees meer

Wij zoeken versterking voor de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ben jij gedreven, beschik je over een…

Lees meer