Nieuws

Het aantal klachten over namaakproducten bij de FOD Economie is in 2020 sterk gestegen. Toch werd sinds 2014 in geen enkel jaar…

Lees meer

CD&V vraagt de federale regering de nieuwe verordeningen van de Europese Commissie rond tech-reuzen te steunen. Deze maatregelen…

Lees meer

Het aantal meldingen over internetfraude blijft jaar na jaar toenemen. Ook vorig jaar steeg het cijfer met 31% tegenover 2019.

Lees meer

CD&V wil consumenten alert maken voor dropshipping Het afgelopen coronajaar zijn bijna dubbel zoveel meldingen van woekerprijzen…

Lees meer

In 2020 wisten frauduleuze incassobureaus een totaalbedrag van 114.000€ afhandig te maken van de consument. Dat blijkt uit…

Lees meer

Kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï (CD&V) pleiten voor bancaire dienstverlening die toegankelijk en goedkoop blijft voor…

Lees meer

De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 28 januari 2021 een nieuw betalingsuitstel op de…

Lees meer

Kamerleden Leen Dierick en Nathalie Muylle (CD&V) willen het begin van de winter- en zomersolden voortaan uitstellen naar…

Lees meer

Kamerlid Leen Dierick (CD&V) reageert tevreden op de studie van de Europese Centrale Bank, die uitwijst dat steeds meer…

Lees meer

Er waren nog zekerheden: De Sint en de Kerstman komen op tijd. Dit jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn door Bpost. Vele…

Lees meer

Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick diende begin de legislatuur een wetsvoorstel in om een BTW verlaging van 21% naar 6% door…

Lees meer

Het Meldpunt van de Economische Inspectie ontvangt sinds haar oprichting in 2016 ieder jaar meer meldingen van…

Lees meer