Nieuws

De Kamercommissie Economie heeft zonet een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren,…

Lees meer

Met het meerjarenplan 2020-2025 heeft het lokaal bestuur Dendermonde een duidelijke keuze gemaakt in werf 4 voor meer groen en…

Lees meer

De Europese Verordening inzake diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsing van land- en broeddieren binnen de EU, dreigde een…

Lees meer

In België zijn sinds november 2020 bij zowel pluimveehouders als wilde vogels verschillende besmettingshaarden vastgesteld van…

Lees meer

Het Meldpunt van de Economische Inspectie ontving in 2020 een recordaantal meldingen van vriendschapsfraude. Het cijfer steeg…

Lees meer

Door een gerechtelijke uitspraak is een deel van de werken aan de Zeelsebaan in Dendermonde sinds begin van de week tijdelijk…

Lees meer

De regering moet op Europees niveau aandringen op een wetgevend initiatief om tot één universele lader voor elektronica te…

Lees meer

De lang geplande vernieuwingswerken aan het station van Dendermonde zullen ten vroegste starten in de zomer van 2022. Dat blijkt…

Lees meer

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de geplande studie voor de herinrichting…

Lees meer

Zijn ze nu helemaal niet goed meer bij hun hoofd op het stad? Gaan ze nu echt al dat gras laten groeien? Wat voor een zicht gaat…

Lees meer

Er wordt resoluut gekozen in functie van fietsveiligheid, een veilige schoolomgeving en een vlotte doorstroom van het verkeer.

Lees meer

De plenaire vergadering van de Kamer keurt vanavond een resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goed voor een vereenvoudiging…

Lees meer