Nieuws

Het probleem van niet-gecertifieerde beroepsuitoefenaars is afgelopen vijf jaar allerminst afgenomen. De klachten die de…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft een wetsvoorstel ingediend dat er voor zal zorgen dat de verplichte inschrijving van syndici in…

Lees meer

“Tegen het einde van deze zomer zullen ambtenaren eindelijk gemachtigd zijn om controles uit te voeren op de werf wat betreft de…

Lees meer

De Kamer heeft zonet unaniem een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren, voor zowel…

Lees meer

De Kamercommissie Economie heeft zonet een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren,…

Lees meer

Ondanks de coronacrisis hielden de meeste overheidsdiensten zich in 2020 stipter aan de betalingstermijnen voor facturen dan in…

Lees meer

De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen , die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, is…

Lees meer

Het wetsvoorstel dat CD&V in de Kamer van volksvertegenwoordigers uitwerkte om de RSZ-korting voor profvoetballers aan te…

Lees meer

CD&V vraagt de federale regering de nieuwe verordeningen van de Europese Commissie rond tech-reuzen te steunen. Deze maatregelen…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft vandaag in de Kamercommissie Economie een wetsvoorstel voorgesteld om de stiptheid van…

Lees meer

Mijn mond viel open toen ik hoorde dat ondernemers soms worden gedwongen om eerst het spaargeld van hun kinderen te nemen,…

Lees meer

De veiling van 5G is gepland in begin 2022. Dat heeft Minister van Telecom De Sutter geantwoord op een mondelinge vraag van…

Lees meer