Nieuws

De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen, die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, zal…

Lees meer

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen aan klanten. Die…

Lees meer

Influencer zijn, is een vrij nieuw fenomeen, mensen promoten producten of activiteiten bij hun volgers. Dat groeit vaak spontaan…

Lees meer

De overheid betaalt de meeste facturen aan bedrijven nog steeds te laat. De gemiddelde betaaltermijn door overheidsdiensten lag…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil kleinhandelaars meer flexibiliteit geven om af te wijken van hun sluitingsdagen en -uren. Daartoe…

Lees meer

Fiscaliteit is complex en zeker voor nieuwe vormen van verdienmodellen is het niet altijd duidelijk wat er juist moeten worden…

Lees meer

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen aan klanten. Die…

Lees meer

Vandaag treedt de wet in werking die stiptheid van betalingstermijnen moet verbeteren, voor zowel overheden (G2B, overheid aan…

Lees meer

Het probleem van niet-gecertifieerde beroepsuitoefenaars is afgelopen vijf jaar allerminst afgenomen. De klachten die de…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft een wetsvoorstel ingediend dat er voor zal zorgen dat de verplichte inschrijving van syndici in…

Lees meer

“Tegen het einde van deze zomer zullen ambtenaren eindelijk gemachtigd zijn om controles uit te voeren op de werf wat betreft de…

Lees meer

De Kamer heeft zonet unaniem een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren, voor zowel…

Lees meer