De veiling van 5G is gepland in begin 2022. Dat heeft Minister van Telecom De Sutter geantwoord op een mondelinge vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. De Minister wil ook werken aan het draagvlak, onder meer met een online Q&A, een campagne op sociale media en acties tegen complottheorieën.

Leen Dierick reageert opgetogen: “Ik ben tevreden dat de minister een realistische timing vooropstelt en de veiling niet nodeloos uitstelt. Ik roep de federale overheid op om nu zo snel mogelijk te overleggen met deelstaten om deze veiling te organiseren. We moeten de ambitie hebben als land om een voortrekkersrol te blijven spelen op vlak van technologie. Onze communicatie-infrastructuur bepaalt immers mee onze competitiviteit en economische aantrekkelijkheid. De snellere reactietijd, het hogere debiet en de netwerkbetrouwbaarheid van 5G zijn uiterst aantrekkelijk voor onze bedrijven. Ons land mag dus zeker niet achterblijven.”

 De CD&V-politica herhaalde ook de oproep om een dekking te voorzien over het gehele land, ook in landelijke of minder bevolkte regio’s. “Ik vroeg de regering eerder in een resolutie een juridisch kader te voorzien, dat vastlegt dat 5G overal in België beschikbaar moet zijn. Ook in dun bevolkte of afgelegen streken moet je kunnen mobiel surfen aan 5G snelheden. Het is niet fair om mensen en ondernemingen deze innovaties te ontzeggen op basis van woonplaats. De drie grote operatoren bestrijken samen bijna heel de bevolking. Een volledige dekking is dus realistisch.”

Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00