De afgelopen vijf jaar zijn er in ons land een kwart meer centra (kuuroorden, sauna’s, beautysalons en zonnebankstudio’s) bijgekomen. In 2012 waren er nog 21.239 centra actief, in 2016 al 26.300 (+24 %). Hoewel er dus een significante stijging is, zijn er nauwelijks klachten: in 2014 43, en verder in dalende trend in 2015 naar 35 en in 2016 naar 18. De top 5 van de klachten wordt aangevoerd door frauduleuze praktijken en productveiligheid. Op de eerste plaats in de top 5 van de inbreuken, vastgesteld bij controles, staat de prijsaanduiding.

Eén en ander blijkt uit cijfers ik bij minister van Consumentenzaken Kris Peeters opvroeg. De stijging is het sterkst bij kuuroorden, sauna's en zonnebankstudio's (+29%). In 2012 ging het om bijna 7.500 centra, vorig jaar werden er al meer dan 9.500 geregistreerd.

En daar kunnen we met een gerust hart heen. Hoewel er een significante stijging waar te nemen valt, zijn er nauwelijks klachten. Het gaat om een kleine 100. Wat de schoonheidsinstituten betreft werden er de voorbije 3 jaar 73 klachten ingediend, voor zonnebankstudio's 23 . Bij schoonheidsinstituten ging het dan vooral om frauduleuze praktijken (30 de voorbije 3 jaar). Bij de zonnebankcentra werden vooral klachten ingediend over de veiligheid.