In 2020 voerde de FOD Economie door de coronacrisis aanzienlijk minder controles uit naar kinder- en speelgoedartikelen (496) dan in 2019 (1813). In verhouding leidden deze controles wel tot meer vaststellingen van inbreuken tegen de veiligheidsvoorschriften, namelijk 36 voor kinderartikelen en 169 voor speelgoed. Dierick: “De coronacrisis heeft de controle op veilig speelgoed en kinderartikelen door de overheid duidelijk bemoeilijkt. De cijfers van vaststellingen tonen echter aan dat we waakzaam moeten blijven voor veiligheidsrisico’s. Het is de taak van de overheid om niet-conform of gevaarlijk speelgoed uit de markt te halen. Ouders moeten er altijd zorgeloos van uit kunnen gaan dat het speelgoed of de kinderartikelen die zij aankochten geen risico’s stellen voor hun kind. Onaanvaardbaar dat producenten of handelaar bewust of uit nonchalance de veiligheidsregels niet in acht nemen.”

Het aantal uitgevoerde controles van de FOD Economie schommelde afgelopen jaren sterk. Afgelopen jaar zakte het cijfer tot 496 controles, het laagste sinds 2017. De FOD controleert vooral speelgoed (87% van de controles in 2020). Toch stelde de overheid sinds 2016 nooit meer inbreuken vast wat kinderartikelen betreft (36). Ook het aantal inbreuken bij speelgoed in verhouding tot de controles nam sterk toe (433 controles met 169 vaststellingen in 2020 tegenover 1585 controles met 279 vaststellingen in 2019).

De vaakste voorkomende klachten betroffen kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken, ontbrekende info voor de traceerbaarheid van het speelgoed; chemische brandwonden; scherpe of uitstekende delen en de aanwezigheid van sterke geuren.

De meeste meldingen sinds 2016 gingen over motorvoertuigen (655), elektrische toestellen (191), speelgoed (135), hobby- en sportartikelen (89) en speeltoestellen (87).

Ondanks een totaal aantal van 1.217 inbreuken sinds 2016 voor speelgoed en kinderartikelen, werden sindsdien slechts drie artikelen bij ministerieel besluit van de markt geweerd.

Wel werden sinds 2016 269 producten teruggeroepen. Het ging daarbij onder meer over producten zonder CE-markering vallend onder de algemene productveiligheidswetgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen, machines, pyrotechnische artikelen, drukapparatuur, speeltoestellen en producten met misleidend uiterlijk.

Sinds 2016 werden er in totaal 209.299 stukken speelgoed teruggeroepen. In 2020 bedroeg het aantal 99.976, het hoogste aantal sinds 2016 en een stijging van 47,2%.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00