Sinds 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om één manier van elektronisch betalen aan te bieden aan hun klanten. Een wetgeving waarvan Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick de bezielster is en waaraan cd&v Minister van Financiën Vincent Van Peteghem uitvoering gaf.

Om de balans te kunnen opmaken in welke mate de nieuwe wetgeving werd nageleefd stelde zei hierover een parlementaire vraag aan Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). “Goed nieuws! 2 op de 3 handelaars leeft deze verplichting vandaag na. 1 op 3 doet dit vandaag nog niet en dat is volgens haar vooral nog te wijten aan onwetendheid”, reageert Leen Dierick verheugd.

Het aantal uitgevoerde elektronische betalingen stijgt jaar na jaar. Uit cijfers van de Europese Centrale Bank blijkt dat in 2017 1,8 miljard elektronische betalingen werden uitgevoerd, goed voor een totaal bedrag van 93,3 miljard euro. Uit de meest recente cijfers blijkt dat dit aantal in 2021 een stuk hoger lag met 2,8 miljard uitgevoerde elektronische betalen voor een totaal bedrag van 119,7 miljard euro.

Dierick: “Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de consument het gemak inziet van elektronisch betalen. Het is bovendien ook veel veiliger voor de klant én de handelaar. Het is snel en efficiënt met minder kans op vals geld of diefstal. In de maand oktober van 2022 werden 66% van de uitgevoerde elektronische betalingen contactloos uitgevoerd. In februari 2020 was dat percentage nog slechts 16%. Het vertrouwen in elektronisch betalen neemt toe, dat bewijst het veelvuldige gebruik”.

Sinds de verplichting om een manier van elektronisch betalen aan te bieden voerde de Economische Inspectie 567 controles uit. Uit het antwoord van Minister Dermagne blijkt dat deze controles werden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen die de Economische Inspectie mocht ontvangen via het Meldpunt. Er werden 200 waarschuwingen opgelegd en 1 proces-verbaal opgesteld. “Ik ben tevreden dat de Economische Inspectie tot op vandaag een sensibiliserende houding in nam door het voornamelijk te houden bij een waarschuwing en aanmaning om zich in regel te stellen.”, geeft Leen Dierick aan. “Ik roep de Minister op om meer aandacht te besteden aan het kenbaar maken van deze verplichting bij de ondernemers.”

Voor de handelaar is het ontvangen van elektronische betalingen ook voordeliger dan wanneer er betaald wordt met cash geld, dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Unizo omtrent de transactiekost per manier van betalen. “Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de handelaars te feliciteren die vandaag de wetgeving al naleven. Als je de verhoging van het aantal digitale betalingen ziet, dan is het een geweldige service naar je klanten toe als je elektronisch of digitaal betalen aanbiedt!”, besluit Leen Dierick.