In België zijn sinds november 2020 verschillende besmettingshaarden vastgesteld van zowel het hoge als het lage pathogene H5-vogelgriepvirus en dat bij zowel pluimveehouders als wilde vogels. “België doet het een stuk beter dan bijvoorbeeld buurland Frankrijk wat betreft het beperken van de verspreiding van het vogelgriepvirus,” concludeert Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick die hierover een vraag stelde aan bevoegd Minister David Clarinval (MR) in de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van 8 februari 2021 . “ We moeten echter wel vaststellen dat 17 landen reeds hun markten hebben gesloten voor Belgisch pluimvee(vlees), met mogelijk grote gevolgen voor onze pluimveehouders. Ik ben opgetogen dat de minister bevestigd heeft dat de getroffen pluimveebedrijven aanspraak maken op een vergoeding van het Sanitair Fonds.”

Sinds 13 november 2020 is het vogelgriepvirus aanwezig in België. Ondertussen werden er reeds 3 besmettingshaarden vastgesteld met het hoog pathogene H5-virus bij pluimveehouders in Menen, Deerlijk en Dinant. Verder werden er al 22 besmettingen met het hoog pathogene H5-virus vastgesteld bij wilde vogels en dit verspreidt over 18 locaties in West- en Oost-Vlaanderen en Luik. Tot slot, werd er één besmettingshaard vastgesteld in Diksmuide met het laag pathogene H5-virus.

Alle pluimveehouders die in kader van de bestrijding van het vogelgriepvirus in opdracht van het FAVV worden geruimd kunnen aanspraak maken op een vergoeding van het Sanitair Fonds. “Ik ben zeer tevreden dat Minister Clarinval het engagement neemt om de getroffen pluimveebedrijven binnen de 30 dagen te zullen uitbetalen om de geleden verliezen te compenseren,” geeft Leen Dierick aan.

“Toch, moeten we als land waakzaam zijn. We mogen niet op onze lauweren rusten gezien we de verspreiding onder controle hebben. De opgelegde sanitaire maatregelen (zoals bijvoorbeeld de ophokplicht) moeten we strikt naleven,” benadrukt Leen Dierick. De situatie in buurland Frankrijk is alarmerend. Onlangs werden nog 45 Franse gemeente in de regio Grand-Est onder toezicht geplaatst na de ontdekking van een uitbraak. “Het zou een ramp zijn mocht de verspreiding in Frankrijk zich doorzetten naar ons land. Dit moeten we ten allen tijden vermijden!”

Ondanks de goede aanpak van de Belgische regering om de verspreiding van het vogelgriepvirus te beperken, hebben toch 17 landen (waaronder Rusland, Oekraïne, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Hongkong, Singapore, de Filipijnen en de Verenigde Arabische Emiraten) besloten hun markten geheel of gedeeltelijk te sluiten voor Belgisch pluimvee(vlees). België heeft tot nu toe geen importverbod ingevoerd voor landen die getroffen worden door het vogelgriepvirus.

Contact

Leen Dierick: 0478 42 80 00