Sinds 21 december 2020 wordt België opnieuw erkend als Afrikaans varkenspestvrij land. Een belangrijke status voor onze Belgische varkenssector en haar export. Gedurende ruim twee jaar heeft de export van Belgisch varkensvlees geleden onder embargo’s van derde landen. Ondertussen hebben 13 van de 30 landen die een embargo hadden ingesteld hun markten opnieuw geopend. Dat blijkt uit een antwoord van Minister van Landbouw David Carinval (MR) op de parlementaire vraag van Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick. “Ik ben zeer tevreden dat de diplomatieke onderhandelingen haar vruchten afwerpen ten voordelen van onze export, maar de weg is nog lang om opnieuw toegang te krijgen tot de overige 17 landen waar het embargo onterecht nog steeds geldt,” benadrukt Leen Dierick.

Servië, Singapore, de Filippijnen en Maleisië hebben reeds voor de officiële publicatie van de Belgische AVP-vrije status op de website van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) hun embargo opgeheven. Oekraïne, Kazakhstan en Thailand deden dat na de publicatie van de OIE op 21 december 2020.

Montenegro, Vietnam, Bosnië-Herzegovina en India passen het principe van regionalisering toe, waardoor de export van het Belgisch varkensvlees opnieuw kan worden hervat gezien alle regio’s in België AVP-vrij zijn. De Russische federatie, die eerder al het principe van regionalisering aanvaardde, blijf nog steeds onderworpen aan een politiek embargo. “Export naar de Russische federatie is jammer genoeg nog steeds niet mogelijk. Onze Belgische varkenshouders blijven hierdoor het slachtoffer van een politiek conflict tussen Europa en Rusland dat maar niet opgelost geraakt,” geeft Leen Dierick aan.

“De heropening van belangrijke exportmarkten, zoals China en Zuid-Korea, belooft een lang proces te worden,” geeft Minister Clarinval aan. Met de aanstelling van een nieuwe ambassade-attaché van het FAVV die haar intrek zal nemen in de Belgische ambassade in Beijing hopen we alvast de banden en het vertrouwen met China en Zuid-Korea te versterken om zo de export van Belgische agrovoedingsproducten te hervatten.

Er zijn dus nog 17 derde landen waarnaar Belgische varkensvlees nog steeds niet geëxporteerd kan worden door AVP. “Gezien ons land AVP-vrij is, houden deze 17 landen onterecht hun markten gesloten voor het Belgisch varkensvlees wat een inbreuk is tegen de mondiale handelsregels.” benadrukt Leen Dierick. “Ik roep dan ook Minister Clarinval op om via de EU contact op te nemen met de Wereldhandelsorganisatie die deze derde landen kan sanctioneren voor hun oneerlijke houding van marktprotectionisme. We moeten onze landbouweconomie een boost geven en daarin spelen (nieuwe) exportmogelijkheden een belangrijke rol!”

Contact:

Leen Dierick – 0478/42 80 00