We leggen regels op aan derden om bewust om te gaan met water. Zo wordt bij private ontwikkelen van particulieren als grootschalige projecten aan ‘water’ alsmaar meer een centrale rol gegeven. Zo kan en wordt er onder meer opgelegd wadi’s, dras en plaszones, groendaken…  te installeren/voorzien in het project. Duidelijke voorbeelden hierin zijn projecten als Uplace, Krijgem, in de wijk Elsbos en de Frans Bonduelstraat.

In omgevingsvergunningen waar bemalingen in voorkomen wordt steeds opgelegd om het grondwater dat onttrokken wordt, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Enkel indien dit technisch onmogelijk is, mag het water geloosd worden in het openbare of private hydrografische net. De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Indien er geopteerd wordt voor het lozen van het bemalingswater, dient er ook gemotiveerd te worden waarom de retourbemaling niet mogelijk is. Momenteel zijn we ook zelf aan het zoeken om water dat toch zou moeten geloosd worden op een efficiënte manier op te vangen en mogelijks ter beschikking te stellen aan de buurt/inwoners. Diverse steden zijn hiermee bezig maar de perfecte oplossing bestaat nog niet, wij informeren bij allen en zijn zelf met de opmaak van een systeem bezig. Van zodra klaar, zullen wij dit communiceren.