Jij speelt een belangrijke rol als kleine schakel!

Als stadsbestuur willen we ook de burgers informeren, sensibiliseren en stimuleren om zorgvuldig om te gaan met water. Zo kan elke inwoner gratis terecht duurzaam bouwadvies aanvragen via www.bouwwijs.be waarbij waterbesparende maatregelen en recuperaties uitgebreid aan bod komen. We organiseren infoavonden. Normaal werd op 22 maart (Wereldwaterdag) een lezing georganiseerd rond waterbesparing, jammer genoeg kon ten gevolge van de coronacrisis de lezing niet doorgaan en wordt er momenteel gezocht naar een nieuwe datum. De stad hangt haar wagon mee aan nationale campagnes en promoot deze mee via haar stadskanalen. In de toekomst gaan we nog meer inzetten op tips en tricks voor onze burgers om hen aan te moedigen bewuster en zuiniger om te gaan met water. Zo is er het online platform www.werfwater.be  dat het aanbod van en de vraag naar water samenbrengt. Zo maken we mee werk om water vlot van bouw naar buurt te brengen. Verder hebben de bevoegde diensten de opdracht gekregen waarmee ze momenteel al aan de slag zijn om een subsidiereglement in het leven te roepen om belangrijke klimaatinvesteringen uitgevoerd door burgers (bv. aanleg groendak…) financieel te stimuleren. Waar Vlaamse Premies werden afgebouwd, proberen we als stad bepaalde gaten te vullen om klimaatinvesteringen aan te moedigen.