De stad wil mee participeren in innovatieprojecten die inzetten of efficiënt waterbeheer. Zoals het proefproject dat momenteel in het Hagewijkpark loopt. Zo onderzoeken we samen met het Proefcentrum voor Sierteelt de effecten van bodemafdekking en het toevoegen van waterhoudende substraten aan de bodem. Deze substraten zorgen er voor dat het water langer ter beschikking blijft voor de planten en dus een lagere en efficiëntere bewatering. In de wijk Hagewijkpark werden hiervoor testplots opgesteld.  We zoeken naar nieuwe innovatieve projecten om mee in te participeren.