Een hemelwaterplan over heel grondgebied Dendermonde

Last but not least hebben we in onze meerjarenplanning ook opgenomen om een basishemelwaterplan op te maken. We hebben hiervoor de firma Hydroscan aangeduid. Zij werken een visie uit over hoe de buffering en infiltratie en verdere afvoer van regenwater (RWA) binnen het grondgebied Dendermonde georganiseerd kan worden. Tegen eind dit jaar wordt de basis van het hemelwaterplan verwacht. Het basishemelwaterplan is een eerste algemene visie op het regenwaterbeheer binnen het gemeentelijk stelsel. Het is een plan om toekomstige projecten aan af te toetsen. Hieruit zullen een aantal adviezen kunnen geformuleerd worden voor o.a. diensten ruimtelijke ordening en planning, milieu en platteland, wegen en waterlopen. Met deze adviezen kunnen we overgaan tot actie.