Vlaanderen en Dendermonde dreigen te kampen met een droogte- en waterproblematiek. Dat mogen we niet zomaar laten gebeuren!

Zolang het prachtige weer zich regelmatig laat afwisselen met een fikse bui is er geen vuiltje aan de lucht. Een grondwaterstand op peil is belangrijk.

Maar de aanhoudende droogte die steeds langer blijft duren brengt dat terecht heel wat kopzorgen met zich mee. Ik denk dan aan onze landbouwers die hun gewassen en dieren moeten voorzien van voldoende water, Ik denk dan onze horeca waar in deze coronatijden heel wat extra gereinigd wordt, ik denk dan aan de bouwsector maar ook aan ons eigen huishouden…

Je staat er niet altijd bij stil, maar stel je eens voor… er komt geen water meer uit de kraan? Wat nu?!
Gedaan met douchen, koken, wassen, toilet doorspoelen, waterspelletjes voor de kids… . Een ramp!

Het stadsbestuur en ikzelf als bevoegd schepen gaan deze problematiek met beide handen vastpakken en aanpakken.
Samen met jullie gaan we actie ondernemen!

Spaarzaam omgaan met water is iets waar we al geruime tijd mee bezig zijn en het vormt een belangrijk element in ons meerjarenplan Samen-Straf-Stromen.

De stad Dendermonde steunt haar aanpak op basis van vijf pijlers en koppelt daaraan concrete acties samen met de nodige partners en stakeholders:

Wij stellen dus heel wat acties in het werk om zelf water te besparen, maar ook om samen met onze burgers en partners een structurele aanpak uit te werken.

Heb je zelf nog ideeën/voorstellen?
Laat het mij weten! Want samen gaan we voor meer water!

Leen Dierick
1ste schepen Dendermonde