Realisatie 2012-2018

Gebouwen

 • Volledige renovatie van het stadhuis: de Lakenhalle, Belfort wordt toegankelijk, opfrissing van alle zalen, nieuw meubilair, volledige relighting…
 • Nieuwe locatie voor de jeugddienst, bij de bib, in het centrum tussen de scholen, de jeugddienst is echt the place to be voor de jeugd geworden
 • Volledige renovatie van de theaterzaal en foyer van CC Belgica
 • Tal van investeringen in de gemeentescholen
  • De Klinker Schoonaarde: vernieuwing verwarming
  • ’t Kraaiennest Grembergen: 4 nieuwe klasunits extra, dakrenovatie van de overdekte speelplaats en stookplaatsrenovatie
  • De Appelbloesem Appels: stuk nieuwbouw en opfrissing van de refter en keuken
  • De Schakel Baasrode: renovatie van de platte daken, nieuw vloer voor overdekte speelplaats
  • De Toverboon Sint-Gillis: nieuwe vloer in refter en turnzaal
 • Een nieuw technisch centrum voor onze garage en deel van onze technische dienst en opbouw wagens Katuit ( TC II)
 • Nieuwe en comfortabel huisvesting voor de carnaval- en corsogroepen ( TC III)
 • Politiegebouw: dakrenovatie en grondige en duurzame verbouwing verkeersdienst en kleedkamers
 • Nieuw sanitair en kleedkamers in sporthal Appels en Oudegem
 • Stookplaatsrenovaties in sporthal Appels en Oudegem
 • Gevelrenovatie in sporthal Oudegem
 • Aankoop van 90 ondergrondse parkings aan de Mechelse Poort
 • Tal van stookplaatsrenovaties ( besparing, goed voor klimaat)

Gebouwen: belangrijke werven die nog lopende zijn en in eindfase

 • Uitbouw nieuwe stadswinkel, een eigentijds en zeer laagdrempelig onthaal voor alle inwoners ( zal net na verkiezing klaar zijn)
 • Nieuwe moderne locatie voor iBO Baasrode
 • Nieuwbouw voor gemeenteschool Oudegem

Gebouwen: dossiers die opgestart zijn, studiewerk is lopende…

 • Volledige renovatie Huis van Winckel en CC Belgica: beide panden worden opgewaardeerd en geïntegreerd tot de cultuurtempel!
 • De volledige renovatieplannen voor SAMWD zijn klaar. De tijdelijke verhuis wordt voorbereid, de werken starten in 2019.
 • De plannen voor een nieuwe brandweerkazerne zijn klaar, en voorgesteld aan alle betrokken! De werken starten eind 2019 – 2020

Begraafplaatsen

 • Omvorming naar begraafparkplaatsen in Grembergen, Baasrode,
 • Overdekte afscheidsruimte in Appels, Baasrode en Grembergen…
 • Omvorming en opwaardering van het oud-strijdersperk in Grembergen, Sint-Gillis en Oudegem ( in uitvoering)

Communicatie

 • Volledig nieuwe website: eigentijds, meer digitale dienstverlening
 • Volledig nieuw stadsmagazine met meer ruimte voor human interest, meer beeldmateriaal, interviews
 • Volledig nieuw intranet
 • Actief op sociale media via instagram en facebook om zo snel te kunnen informeren
 • Een digitaal inspraakplatform: handig om de mening van jong en oud snel te weten te komen over een voorstel

Wagenpark

 • Aankoop van x aantal CNG en elektrische wagens ( leuk in kader van duurzaamheid)

Wegen en waterlopen

 • Dorpsplein Baasrode: volledig herinrichting
 • Collector Smidsestraat-Gaverstraat
 • Lange Dijkstraat: wegen- en rioleringswerken
 • Vijfbunderstraat-Groeneweg: wegen- en rioleringswerken
 • Hof ten Rode: wegen- en rioleringswerken
 • Fietssnelweg F19 van Provinciale Baan te Baasrode tot Hoogveld
 • Gentsesteenweg – voorlopige maatregelen ifv fietsers
 • Aanpak gevaarlijk kruispunt Hoogveld: vernieuwen rijweg in asfalt
  en herinrichting kruispunt Hoogveld – Vlassenhout
 • Renovatie fietspaden en volledig vernieuwen wegdek Hoogveld
 • Veldstraat: wegen- en rioleringswerken
 • Bogaerdbrug – voetweg
 • Verkeersplateau Mandekensstraat
 • Vervuilde Wijzerbeek saneren: verminderen slib en overdracht aan provincie
 • Verledding van ganse openbare verlichting op ganse grondgebied: Dendermonde is hiermeer trendsetter: veel veiliger op de weg en beter voor milieu!
 • Fontein Heldenplein
 • Herinrichting en opfrissen Heldenpleint en pleintje aan Vlasmarkt
 • Volledige vernieuwing en eigentijds inrichting pleintje rechtover AC in Franz Courtenssraat
  Afwerking digitale inventarisatie rioolinfrastructuur
 • Vele voetpaden zijn vernieuwd: eerst prioriteit aan schoolomgevingen en drukke straten, nu meer naar wijken
 • Opwaardering kernwinkelhart: nieuwe parkeerplaatsen, hip meubilair, meer groen, wifi..


In uitvoering:

 • VPK: wegen- en rioleringswerken
 • Kerkplein Oudegem: opfrissing met meer groen en ruimte om te ontmoeten - normaal uitgevoerd voor 14 oktober
 • Wegwerken gevaarlijk kruispunt door rotonde, aanleg veilige fietspaden en nieuwe riolering in Hamsesteenweg
 • Kalendijk: nieuwe riolering en wegdek: in uitvoering vanaf oktober

     
Deze dossiers zijn in volle voorbereiding:
 Berkestraat
 Begijnhof: volledige renovatie van de binnenwegen!
 Stationsomgeving Schoonaarde en Dendermonde
 Wijzerbeek
 Watertorenstraat
 Fietssnelweg F44 van Gasthuisstraat te sint Gillis tot station Schoonaarde
 Fietssnelweg F43 van Hofstraat in Oudegem tot Aalst
 Fietssnelweg F221 van Lebbeke via Beekstraat naar Hoge Weg
 Collector Mespelare: ganse Mespelare wordt vernieuwd met een zeer mooi dorpsplein en volledig nieuw rioleringsstelsel.
 Collector Torrestraat-Volaardestraat volledige herwaardering
 Zeelsebaan volledige heraanleg

 Fietspaden Denstraat – Hebbestraat
 Project Mandekensstraat met Buggenhout en Lebbeke
 Kruispunt Mechelsesteenweg-Vlassenbroek
 Zogsebaan

Vlassebroek: gans dorpcentrum wordt vernieuwd inclusief aanleg van een parking

Aanleggen van fietstunnels aan de Mechelsepoort