Leen in Dendermonde

Sinds 2001 ben ik schepen in Dendermonde. De eerste 6 jaar als schepen van jeugd en communicatie.
Sinds 2006 ben ik schepen van openbare werken, gebouwen, begraafplaatsen en communicatie. Het is een vrij zwaar takenpakket, maar ik doet het enorm graag!

>> Openbare werken: da’s inzetten op veilige infrastructuur, gezellige pleintjes en proper water

Het openbaar domein is immens en is zeer divers. Voetpaden, fietspaden, rijwegen, buurtwegen, waterlopen, dorpspleinen maar ook alle parken, groenaanplanting en openbare verlichting.

Als schepen van openbare werken heb ik de voorbije 12 jaar volop ingezet op veilige fiets- en voetpaden

De voorbije legislatuur werden maar liefst 30 km voetpaden aangelegd. Het investeringsbudget voor de voetpaden bedraagt 1.000.000  euro per jaar, dat is een verdubbeling per jaar tov de voorgaande legislatuur. Er was een heuse inhaalbeweging nodig, prioriteit wordt gegeven aan de voetpaden in de drukke dorpscentra, in de omgeving van scholen, rusthuizen en winkels, maar ook op belangrijke wandelassen doorheen de gemeenten. Ook sterk verouderde voetpaden in wijken werden aangepakt, in combinatie met een groenaanplanting. Als boomwortels of slechte riolering de oorzaak van de verzakking van het voetpad is, dan vergt dit een globale aanpak van de riolering én van de bomen.

Dendermonde wordt doorkruist door fietspaden, de meeste fietspaden liggen langsheen gewestwegen. Deze fietspaden vallen onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Quasi voor al deze fietspaden langsheen gewestwegen hebben we investeringsdossiers opgestart samen met AWV, helaas duren deze procedures tergend lang en is het vaak jaren wachten. Maar we geven de moed niet op, en blijven voluit gaan voor deze dossiers! De werken aan de Hamsesteenweg zijn gestart, daarna staat de Zeelsebaan op de planning. In 2019 zullen er ook fietstunnels komen op het kruispunt van de Mechelse Poort zodat er geen kruisingen van fietsers meer zijn bovengronds.

Ook de gemeentelijke fietspaden werden onder handen genomen en gerenoveerd o.a. op het Hoogveld, Kleinzand en Leugestraat. Om fietsers een meer zichtbare plaats op straat te geven investeren we in fietssuggestiestroken.

Samen met de provincie zetten we volop in op Fietspaden Lange Afstand, zij verbinden dorpskernen en steden met elkaar zodat ook voor langere afstanden de fiets meer kan gebruikt worden. Ideaal voor woon-werkverkeer met de fiets! Hoe meer mensen op de fiets, hoe beter!

Een dorpsplein is vaak het kloppend hart van de gemeenten, het is de plaats bij uitstek om mensen te ontmoeten, om festiviteiten te organiseren en om horeca te ontwikkelen.

Na de succesvolle heraanleg van de Grote Markt, werden ook de dorpspleinen in Appels, Baasrode, Grembergen en Schoonaarde volledig heraangelegd. Meer groen, meer ruimte om te ontmoeten, zitbanken en mooie materialen zijn de sleutels tot een geslaagde heraanleg. Op deze trend gaan we verder. De plannen voor de heraanleg van de dorpspleinen van het pittoreske Vlassenbroek en het authentieke Mespelare zijn alvast veelbelovend! Het hoeven ook niet altijd grote investeringen te zijn om iets op te waarderen. Mits kleine ingrepen zoals nieuwe asfalt, leuke banken, extra groen of een fontein kreeg ook het Heldenplein, het Vlasmarktplein, het Franz Courtensplein en het dorpsplein van Oudegem opnieuw een boost en wordt het nog meer geliefd door onze inwoners.

Proper water, dat willen we terug in onze rivieren en waterlopen! Om deze droom te realiseren moeten we overal riolering aanleggen in onze straten, en dat is een grote uitdaging. Om al het vuil water naar het zuiveringsstation te krijgen, moet er overal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Voor dergelijke dossiers vragen we maximaal subsidies aan en combineren we het ook met een volledige heraanleg van de straat. De plannen worden besproken met de inwoners, zo wordt elk plan nog beter!

Binnenkort starten de werken aan de Kalendijk en de Watertorenstraat, maar ook de weginfrastructuur van ons Begijnhof wordt volledig vernieuwd!

Meer mensen aanmoedigen om de fiets te nemen en volop investeren in goede en veilige fietsinfrastructuur is een belangrijke doelstelling. Maar ook de auto moet nog steeds ergens een plaats krijgen. Er werden dan ook 90 nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen aangekocht aan de Mechelse Poort. Dat is dichtbij onze winkelstraten, ook de shoppers met de auto blijven van harte welkom in Dendermonde!

Doorgaand verkeer en vrachtwagens moeten zoveel mogelijk uit de woonstraten geweerd worden. Een heraanleg van de bedrijfsomgeving rond VPK drong zich op. Na jaren van allerlei procedures, is eindelijk in 2018 de eerst spade de grond ingegaan! Het is een zware werf, maar eens dit gerealiseerd is, kunnen de woonstraten weer echte woonstraten worden.

Inzetten op duurzaamheid doe je ook door de openbare verlichting allemaal om te vormen naar led. Op de gewestwegen en drukste straten werd dit in 2018 al gedaan, en het resultaat is top: veel lichter, geen zwarte vlekken meer en goed voor de portemonnee én voor het milieu! Alle straten van gans Dendermonde worden zo aangepakt op 10 jaar tijd. Hiermee is Dendermonde koploper!

>> Gebouwen: afstoten wat niet nodig is, en efficiënt en duurzaam gebruik van wat wel nodig is!

Als stadsbestuur beschikken we over meer dan 90 gebouwen, sommige zijn nog vrij nieuw andere zijn oud. Onze doelstelling is om onze gebouwen efficiënt en duurzaam te maken. We stoten af wat we niet meer nodig hebben, en we investeren in onze gebouwen die we wel nog nodig hebben. Spaarzaam omgaan met de openbare ruimte dus en bovendien de nodige openbare gebouwen ook duurzamer maken. Dit kan door alles goed te isoleren, inzetten op ledverlichting, stookplaatsrenovaties te doen, verwarmen met warmtepompen, en indien mogelijk zonnepanelen of groendaken te voorzien.

In de oudere sporthallen werden na de sportvloeren ook het sanitair en de kleedkamers volledig op punt gezet. Voor de sporthal Scheldedreef dringt een nieuwbouw op. In overleg met de clubs maken we de plannen op.

Onze gemeentescholen barsten uit hun voegen. In tal van gemeentescholen werden de stookplaatsen vernieuwd zodat onze energiefactuur daalt. Een nieuwe eigentijdse schoolvleugel in de Appelbloesem werd recent geopend, en aan de nieuwbouw van School Echo wordt verder gewerkt. In 2019 zal er een heuse verhuis zijn van de ganse SAMWD. Deze tijdelijke verhuis is nodig om de renovaties op de huidige locatie te kunnen realiseren. Een nieuw onthaal met veel licht, een groenere binnenspeelplaats, ruime klassen zullen het eindresultaat zijn.

Een eigentijdse en speelse kinderopvang in elke deelgemeente werd uitgebouwd, in Baasrode mogen de kinderen eind dit jaar verhuizen naar een volledig gerenoveerd gebouw!

Ook in onze culturele gebouwen investeren we volop. De theaterzaal van CC Belgica is volledig vernieuwd, we hebben er een hippe polyvalente cultuur zaal bij nl Belgica Bis en het investeringsproject van de komende jaren wordt ongetwijfeld de renovatie van het Huis van Winckel. Een prachtig pand dat heel wat mogelijkheden biedt en dat bovendien kan geïntegreerd worden in CC Belgica. Het masterplan voor de renovatie is opgemaakt, de eerste schetsontwerpen zijn voorgesteld en de reacties waren positief! Ook de mooie tuin met zijn tijdelijke bars maakt integraal deel uit van de renovatie.

Diensten verlenen aan onze burgers is onze hoofdtaak. Het zenuwcentrum van die dienstverlening is ons Administratief Centrum.  Om onze diensten laagdrempeliger en nog dichter bij de mensen te brengen, verbouwen we de voorkant van het AC tot een stadswinkel. Het wordt een zeer open en transparant onthaal waar de eerstelijnsvragen al kunnen opgelost worden met ruimere openingsuren. Dus wij verbouwen om u nog beter te kunnen bedienen!

Ook onze diensten die instaan voor onze veiligheid moeten goed gehuisvest zijn. Bij de lokale politie is een nieuwe kleedkamer voorzien en de dienst verkeer is volledig gerenoveerd. De plannen voor de nieuwe brandweerkazerne zijn getoond aan de omwonenden en aan de brandweermanschappen. De laatste hand wordt hieraan gelegd, en als alles goed gaat kunnen de werken starten in 2020.

De kroon op het werk is de restauratie van ons stadhuis! Onderaan is de voormalige jeugddienst en dienst toerisme omgevormd tot een eigentijds bezoekerscentrum. Alle zalen in het stadhuis zijn opgefrist, ze vormen de plaats bij uitstek om mensen op een plechtige manier te ontvangen bv bij huwelijken, jubilea…en ook onze maandelijkse gemeenteraad vindt er plaats. Het letterlijk en figuurlijke hoogtepunt is ons Belfort! Ook dat is volledig toegankelijk gemaakt en kan door iedereen bezocht worden. Kom dus zeker eens af voor een bezoekje aan jouw, ons stadhuis!

Dendermonde heeft ook nog verschillende musea, o.a. het Zwijvecke museum, Begijnhofmuseum en Vleeshuismuseum. De uitdaging van de komende jaren is 1 mooi musea in het centrum van de stad!

>> Begraafplaatsen worden begraafparkplaatsen

Voor onze begraafplaatsen hebben we volop gekozen om ze om te vormen tot begraafparkplaatsen zodat er meer ruimte is voor groen in plaats van overal kille stenen. Een extra zitbank, een graspleintje of wat extra bomen kunnen zo meteen verschil maken. Onze overleden oud-strijders verdienen ons eeuwig respect, op verschillende begraafplaatsen werd het oud-strijdersperk omgevormd. Een overdekte afscheidsruimte is een must voor elke begraafplaats, ook dat is al deels gerealiseerd. Om grafzerken makkelijk terug te vinden, is er een digitale app opgemaakt waarop je eenvoudig kan zoeken. Het onderhoud van onze begraafplaatsen gebeurt nog steeds door onze verenigingen. Dit is een leeroefening zowel voor de verenigingen, alsook voor ons als bestuur, misschien moeten we wel overwegen om dat op meerdere plaatsen te doen?

>> Transparante communicatie & luisteren naar de burgers

Communicatie en inspraak zijn van cruciaal belang voor een goed en gedragen beleid. Waar vroeger de stadskrant vooral het communicatiemiddel was, zijn er nu tal van communicatiemiddelen: stadsmagazine, website, facebook, instagram, bewonersbrieven…. De trein staat niet stil. We moeten op elk forum aanwezig zijn en zorgen dat ook iedereen mee is en dezelfde info krijgt. Het stadsmagazine is nog steeds zeer geliefd, en kreeg een volledige make-over: kortere teksten, meer beelden, human interest…het wordt gesmaakt! Ook onze website is volledig omgebouwd zodat hij nog sneller een antwoord biedt op de vragen van onze burgers. Via facebook kan je snel communiceren en ook via ons digitaal inspraakplatform kan je snel een nieuw voorstel aftoetsen bij de bevolking. Momenteel zijn we volop bezig met het uitwerken van een nieuwe klachtenmeldingssysteem. Klachten bereiken ons via alle mogelijke manieren, maar ze moeten natuurlijk ook op een degelijke en binnen aanvaardbare tijd afgehandeld worden. Daar werken we aan! Een handige app om klachten in te dienen, kan hierbij een hulpmiddel zijn.

>> Wagenpark

Als stadsbestuur hebben we een voorbeeldfunctie, ook daarom trekken we in het beheer van ons wagenpark volop de kaart van duurzaamheid. Dienstwagens die we niet meer nodig hebben vervangen we niet meer, in ruil zijn er dienstfietsen aangekocht. Als de wagens aan vervanging toe zijn en toch nodig zijn, vervangen we ze door een duurzaam type. Zo werden er 11 CNG bestelwagens, 3 hybride wagens aangekocht. Onze 2 nieuwe borstelmachines hebben de meest groene dieselmotor die er is, en onze zwerfvuilzuiger op dieselmotor is vervangen door een electrische versie.