#januari2023

Na het eerste basispakket energie voor de maanden november en december volgt nu ook een tweede pakket voor de maanden januari, februari en maart. Voldoe je aan de voorwaarden dan ontvang je in totaal 405 euro aan gassteun en 183 euro aan elektriciteitssteun. De federale regering wil op deze manier de energiefactuur van ons huishoudens verlichten. Bekijk de voorwaarden op de website van de FOD Economie.

Koop je of verkoop je een wagen dan is de Car-pass van de wagen een belangrijke bron van informatie. De Car-pass zal in de toekomst ook informatie vermelden over  de aanwezigheid of niet van een elektrische (hulp) motor en over de actieradius van het elektrische of hybride voertuig, het type brandstof vermelden, een overzicht van de ondergane werken aan het voertuig en tot slot gegevensverzameling wordt toegestaan in functie van onderzoek.Kom er via de website van Car-pass alles over te weten

Onthaalouders die vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaan, krijgen voortaan een beter pensioen. Onthaalouders die voor 2003 aan de slag waren, bouwden immers geen pensioenrechten op voor die jaren. Ze kwamen daardoor niet in aanmerking voor een minimumpensioen. De jaren na 2003 wegen voortaan zwaarder door in de pensioenberekening, waardoor ze toch een beter pensioen zullen ontvangen. Kom er meer over te weten via de website van cd&v-collega Nahima Lanjri.

Alleenstaanden zijn de dupe. Nochtans vertegenwoordigen zij 45% van onze samenleving. Het beleid gaat vandaag nog te vaak uit van het klassieke gezinsmodel met alle financiële gevolgen van dien. Cd&v collega Els Van Hoof past hieraan een mouw. Met de invoering van een singlereflex roept zij de federale regering op om bij de komende hervormingen in de gezondheidszorg, op de arbeidsmarkt, in de fiscaliteit of de pensioenen bijzondere aandacht te hebben voor onze alleenstaanden. Kom er alles over te weten via de website van cd&v-collega Els Van Hoof.