#februari2023

Wist je dat in België maar liefst 194.000 mensen aan autodelen doen en er ruim 4.600 deelwagens op de baan zijn. Een trend die in stijgende lijn is want het is vaak ook voordeliger dan het bezit van een privéwagen. En dat ontging mijn collega Jef Van den Bergh niet. Aan de hand van 11 concrete voorstellen gericht op slimmere en meer duurzame mobiliteit, minder luchtvervuiling, minder parkeerdruk en ruimtebeslag en dus meer leefbare buurten wil hij de deeleconomie en autodelen extra ondersteunen en stimuleren. Zijn resolutie werd door alle partijen positief onthaald en goedgekeurd in de Kamer. Het is nu aan de federale regering om de resolutie uit te voeren. Knap werk Jef! Lees er op de website van Jef Van den Bergh meer over.”

Het lijkt ondenkbaar maar het is het niet. Een persoon die trouwt met iemand anders terwijl hij of zij nog officieel met een ander wettelijk samen woont. Je zou het maar tegenkomen. Het zal niet langer kunnen om van twee walletjes te eten. Bijvoorbeeld in België wettelijk samenwonen met de ene en in het buitenland getrouwd zijn met de ander. Aan deze praktijken stelt mijn collega Koen Geens paal en perk. Je kan dus voortaan enkel nog huwen als je niet met iemand anders wettelijk samenwoont. Lees er in 'De week van Geens' alles over. Het aangenomen wetsvoorstel kan je hier raadplegen.

België beschikt voortaan over een screeningsmechanisme voor buitenlande investeringen. Buitenlandse investeringen in onze Belgische economie zijn van cruciaal belang maar niet alle investeringen uit derde landen hebben goede bedoelingen en schaden dus onze eigen Belgische belangen fundamenteel. Denk er maar eens aan mocht onze volledige energieproductie in Russische handen zijn. Ik ben dan ook zeer tevreden dat na mijn eigen ingediende resolutie, de federale regering werk maakte van dit screeningsmechanisme. Kom hier alles te weten over het goedgekeurde wetsontwerp.