#april2023

Ook al in de file gestaan voor een geldautomaat of voor een lege geldautomaat? Of is er helemaal geen automaat meer in de buurt om geld afhalen, over te schrijven of te storten? De banken verminderen het aantal automaten drastisch en dat zorgt ervoor dat de automaten niet langer eerlijk en goed gespreid zijn. Vandaag zijn er gemeenten met 5 automaten in de dorpskern en gemeenten waar geen enkele automaat meer is. Dat is niet fair en daar komt een einde aan dankzij het akkoord dat Minister Vincent Van Peteghem (cd&v) sloot met de bankensector. Er zal steeds een toegankelijke geldautomaat in jouw buurt zijn. Wat goed nieuws is! Lees hier meer over het akkoord. 

Eens een factuur te laat betalen? Het kan iedereen over komen. Vanaf het najaar komt er een gratis eerste herinneringsbrief, dan heb je nog 14 dagen de tijd om te betalen en pas dan worden er extra kosten aangerekend worden die bovendien gelimiteerd zijn. Gedaan dus met torenhoge extra kosten! Na 3 jaar strijden is de eerste gratis herinneringsbrief een feit! Lees er hier meer over. 

Wat is endometriose? Endometriose is een chronische ziekte dat extreme pijn veroorzaakt tijdens de periode van de maandstonden. 1 vrouw op 10 wordt getroffen. Collega Nathalie Muylle (cd&v) onderneemt actie. De regering wordt verzocht een hogere terugbetaling van medicijnen te voorzien, te sensibiliseren, wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te zorgen voor een betere toegang voor zorg voor de behandeling en opvolging van endometriose. Lees er hier meer over.