Het aantal klachten over namaakproducten bij de FOD Economie is in 2020 sterk gestegen. Toch werd sinds 2014 in geen enkel jaar…

Lees meer

CD&V vraagt de federale regering de nieuwe verordeningen van de Europese Commissie rond tech-reuzen te steunen. Deze maatregelen…

Lees meer

Het stadsbestuur van Dendermonde heeft haar basishemelwaterplan klaar. Het houdt een visie in hoe we in Dendermonde omgaan met…

Lees meer

Het aantal meldingen over internetfraude blijft jaar na jaar toenemen. Ook vorig jaar steeg het cijfer met 31% tegenover 2019.

Lees meer

Wij zoeken versterking voor de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ben jij gedreven, beschik je over een…

Lees meer

CD&V wil consumenten alert maken voor dropshipping Het afgelopen coronajaar zijn bijna dubbel zoveel meldingen van woekerprijzen…

Lees meer

België heeft nood aan een flexibele energiemarkt waarbij de energieproductie beter afgestemd wordt op de vraag. Dat bleek…

Lees meer

Het lokaal bestuur gaat deze beleidsperiode voor een versterking van de sportinfrastructuur in Dendermonde. De huidige…

Lees meer

Veel mensen die recent zonnepanelen hebben laten plaatsen, zijn onvoldoende op de hoogte van het belang om hun…

Lees meer