Leen Dierick

Er wordt resoluut gekozen in functie van fietsveiligheid, een veilige schoolomgeving en een vlotte doorstroom van het verkeer.

Lees meer

De plenaire vergadering van de Kamer keurt vanavond een resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goed voor een vereenvoudiging…

Lees meer

In 2020 voerde de FOD Economie door de coronacrisis aanzienlijk minder controles uit naar kinder- en speelgoedartikelen (496)…

Lees meer

De stad Dendermonde zorgt er samen met een nieuwe vzw uit Sint-Gillis voor dat het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis het kloppend…

Lees meer

Ondanks de coronacrisis hielden de meeste overheidsdiensten zich in 2020 stipter aan de betalingstermijnen voor facturen dan in…

Lees meer

De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen , die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, is…

Lees meer

Sinds 21 december 2020 wordt België opnieuw erkend als Afrikaans varkenspestvrij land. Een belangrijke status voor onze…

Lees meer

De Kamercommissie Energie heeft een resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goedgekeurd voor een vereenvoudiging van…

Lees meer

Het wetsvoorstel dat CD&V in de Kamer van volksvertegenwoordigers uitwerkte om de RSZ-korting voor profvoetballers aan te…

Lees meer