Leen Dierick

“Tegen het einde van deze zomer zullen ambtenaren eindelijk gemachtigd zijn om controles uit te voeren op de werf wat betreft de…

Lees meer

De Kamer heeft zonet unaniem een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren, voor zowel…

Lees meer

De Belgische varkenssector en pluimveesector ondervinden een grote economische impact ten gevolge van de aanwezigheid van…

Lees meer

Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van 8 juli 2021 Mevrouw de voorzitter,Mijnheer de minister, Ik sta hier…

Lees meer

CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil dat chronische aandoeningen die al tien jaar onder controle zijn geen impact hebben op de…

Lees meer

De bestaande gebouwen van de gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis zijn sterk verouderd en beantwoorden niet…

Lees meer

Wij zoeken versterking voor de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ben jij gedreven, beschik je over een…

Lees meer