7 februari 2018

"Verdwijnt de correctionele rechtbank van Dendermonde ?"

 

Verdwijnt de correctionele rechtbank in Dendermonde?", die vraag werd vandaag veel gesteld en dit naar aanleiding van een persbericht vanuit N-VA. Pure paniekzaaierij en dit uit pure politieke overweging! Schandalig dat zoveel mensen vandaag daardoor bang zijn gemaakt!! N-VA roept op dat wij in overleg moeten gaan met onze Minister Geens...compleet belachelijk, alsof wij dat niet doen zonder hun oproep! Wij hebben daarvoor geen paniekzaaiend persbericht nodig van N-VA! Er zijn er die praten over verandering, maar bij de minste poging tot verandering paniekzaaien. En er zijn er die werken aan verandering, in plaats van het doen verdwijnen van de correctionele rechtbank overweegt onze Minister zelfs een pilootproject in Dendermonde!

Minister Geens werkt keihard aan de hervorming van justitie en heeft het beste voor met Dendermonde! Dat blijkt nogmaals uit zijn persoonlijk persbericht hierover:

"Naar aanleiding van deze berichten in de pers deze ochtend laat Minister van Justitie Koen Geens weten dat het geenszins in zijn bedoeling ligt om wat dan ook te wijzigen aan de gerechtelijke organisatie in Dendermonde. Dendermonde is een belangrijk rechtsgebied met een zeer actieve penale keten, en een nabije gevangenis. Hij betreurt de stemmingmakerij die is ontstaan. In de visietekst Court of the Future staan inderdaad voorstellen voor een efficiënte en moderne justitie op de lange termijn. Deze tekst is een zeer algemene visie, geen concreet plan. Het is volstrekt voorbarig hieraan enig concreet gevolg te koppelen. Indien het zou komen tot een pilootproject rond de Hollandse kazerne, zou dit enkel tot doel hebben om tot een betere ruimtelijke inrichting van justitie in Dendermonde te komen! "

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter