5 februari 2018

Studiedag energie druk bijgewoond

 

Het klimaatbeleid beroert iedereen. Dit is geen verhaal van wereldleiders in Parijs of akkoorden en acties door de federale of Vlaamse regering. Nee, een sterk klimaat- en energiebeleid begint op lokaal niveau. Mensen, verenigingen, coöperatieves en bedrijven slaan daarbij de handen in elkaar met hun stads- of gemeentebestuur. Met 200 aanwezigen op onze CD&V studiedag #Klimaatkoers debatteeden we over goede voorbeelden, over de verschillende manieren van aanpak, ove hoe efficiënter met energie omgaan, een andere en groene mobiliteit, de productie van die hernieuwbare energie ondersteunen, versneld woningen en wijken renoveren, ... Onze studiedag liet concreet zien hoe gemeenten dit aanpakken via concrete ingrepen en experten leerden ons wat de uitdagingen van de toekomst zijn.

Na een heldere introductie door fractievoorzitter Koen Van den Heuvel wees Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne op het belang van een ambitieus lokaal klimaat- en energiebeleid: “Het draait niet alleen om grote energiecentrales, het gaat ook over projecten bij u en mij, in ons dorp of onze stad”.

Gemeenten nemen het voortouw in de transitie naar een hernieuwbaar energielandschap, bijvoorbeeld door duurzame openbare gebouwen te realiseren en te streven naar een (gedeeld) elektrisch wagenpark. Dit is zowel een opportuniteit als een sterk signaal naar de samenleving. Het gemeentepersoneel is daarbij ambassadeur van een energiezuinige en gezonde gemeente. Meer dan trachten de marktwerking te sturen, ligt de taak van de gemeentes in het creëren van een draagvlak bij álle inwoners, niet enkel bij diegenen die mee willen en kunnen investeren via burgercoöperatieven.

Vervolgens bracht ik de conclusies van de verschillende werkgroepen. In haar slotwoord legde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de nadruk op het belang van lokale projecten. Groots opgezette studies en klimaatcampagnes hebben hun verdiensten, maar het échte verschil wordt gemaakt door concrete realisaties. Gemeenten kunnen hiervoor een platform aanbieden en CD&V neemt alvast het voortouw. In de lokale verkiezingsprogramma’s wordt het klimaatbeleid een oranje draad: “van onderuit kunnen we het verschil maken.”

Tijdens de aansluitende netwerklunch werden kaartjes uitgewisseld, connecties uitgediept en wie weet zelfs de basis gelegd voor concrete samenwerkingsverbanden. Voor alle deelnemers was het ongetwijfeld een zéér verhelderende studiedag.

Een geslaagde studiedag ! Dank aan ieders inbreng !

(Foto: S. De Wilde)

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter