10 mei 2016

Stappenplan voor veiliger en comfortabeler fietsen in het Hoogveld

 

De betonnen fietspaden in het Hoogveld zijn op sommige plaatsen in zeer slechte toestand en aan verbetering toe. Het stadsbestuur wil deze fietspaden veiliger en comfortabeler maken en heeft zich akkoord verklaard met een stappenplan.

In eerste instantie zal de haagbeplanting, waar nodig, over kleine lengtes (max. 1,5 meter) verwijderd worden en de overtollige gronden afgegraven worden waar de haag de afwatering van het fietspad belemmert. Ook zal op de plaatsen waar het fietspad afhelt naar de graszone aan de bedrijventerreinen, deze graszone afgegraven worden, zodat ook op deze delen van het fietspad de plasvorming verminderd wordt. Bovendien zal het herstel van de kapotte rioolkolken inclusief de aansluitingen en verzakkingen uitgevoerd worden door een onderhoudsaannemer, die instaat voor het herstel van rioleringen op verschillende plaatsen in de stad.

Nadien wordt het volledige kruispunt Hoogveld-Vlassenhout heringericht met vernieuwing van de fietspaden. Dit afzonderlijk dossier werd al eerder goedgekeurd om de veiligheid van de fietsers te verhogen op deze plaats in het Hoogveld. Bij de heraanleg van het kruispunt is het de bedoeling om in het midden van het Hoogveld een middenberm te voorzien, zodat fietsers telkens maar 1 rijstrook in het oog moeten houden en in het midden kunnen wachten om het tweede deel van de oversteek te kunnen maken en gelijktijdig door de middenberm beschermd worden tegen het drukke verkeer in het Hoogveld.

 

Na de verlofperiode wordt een dossier aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd voor het vernieuwen van de fietspaden en opritten op de plaatsen waar de betonplaten gebroken en/of gescheurd zijn. Hierna kan een aannemer aangesteld worden zodat vermoedelijk in het voorjaar 2017, afhankelijk van de weersomstandigheden, deze werken kunnen worden uitgevoerd.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter