30 oktober 2015

Stad Dendermonde heeft masterplan openbare verlichting uitgewerkt

 

Dendermonde heeft samen met Eandis de voorbije twee jaar een masterplan voor haar openbare verlichting uitgewerkt. Eerst werd het huidige verlichtingspark doorgelicht. Daarna bepaalde de stad een duidelijke toekomstvisie rond openbare verlichting. Daarin staan vooral energie- en kostenefficiëntie voorop. Openbare verlichting kost jaarlijks zo'n 620.000 euro aan energieverbruik. Dat is zo’n veertig à vijftig procent van de totale factuur van het energieverbruik van de stad. Die bedraagt 1.120.000 euro.

Het stadsbestuur vindt het dan ook belangrijk om hier op te besparen. Al moet daarbij vermeld dat Dendermonde op dit vlak al voorloper is op andere steden en gemeenten. Zo wordt aangeraden om ‘s nachts slechts zestig procent van de openbare verlichting te laten branden. Dat gebeurt in Dendermonde al. Als je rekent dat op het hele grondgebied 8.570 verlichtingspalen staan en je kan er daar al bijna de helft ‘s nachts niet laten branden, dan daalt het energieverbruik al flink. Vanaf 22 uur ‘s avonds worden de lichten ook nog eens tot de ochtend erop gedimd. Ook dat levert een besparing op.

Het grondgebied van Dendermonde is nu opgedeeld in twintig deelruimten. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen onder andere schoolomgevingen, pleinen, bedrijfscentra, stadscentrum, woonwijken en verbindingsbanen. Elk van die ruimten krijgt een eigen specifieke verlichting. Op de ene plaats sterker, op de andere minder. Ook de uren kunnen verschillen. Dat is allemaal bepaald op basis van een hele resem criteria zoals veiligheid, leefbaarheid, enzovoort. Die bepalen het verbruik, design en kleur van de verlichting op een specifieke plaats.

Het stadsbestuur gaat voor wit warm licht voor alle openbare verlichting en voor de goedkoopste standaard verlichtingspalen. Behalve in winkelstraten, openbare pleinen, aan monumenten en de stationsomgeving kan een uitzondering op gemaakt worden. Daar kunnen duurdere verlichtingspalen om de omgeving beter tot zijn recht te laten komen.

Bij elke nieuwe wijk of straat die (her)aangelegd wordt in de toekomst, zal het masterplan bij de hand genomen worden. De stad vraagt nu al prijzen op om zo snel mogelijk de eerste aanpassingen te kunnen doorvoeren. Hoe sneller we werken, hoe sneller we beginnen besparen. Vallen de prijzen wat mee, wachten we zelfs niet tot de heraanleg van straten. We trekken jaarlijks 167.000 euro uit om dit masterplan waar te maken.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter