21 mei 2015

Renovatie van de platte daken

 

(In 2008 werd Artex ingenieurs en architecten) uit Dendermonde aangesteld voor de studie en projectbegeleiding voor de renovatie van de platte daken van de kleuterschool in de Kloosterstraat te Baasrode. De hellende daken werden in de jaren er voor gerenoveerd.
Na opmaak van het voorontwerp vroeg het stadsbestuur in 2009 subsidie aan bij AGIOn. De werken kunnen voor 70% van de kostprijs gesubsidieerd worden. Nu, in 2015, kreeg het stadsbestuur bericht dat het dossier opgenomen is op de prioriteitenlijst en vraagt AGIOn het uitvoeringsdossier te bezorgen voor definitieve goedkeuring en vastlegging van het subsidiebedrag.
 
De renovatie van de platte daken omvat het verwijderen van de oude dakbedekking, aanbrengen van isolatie, plaatsen van nieuwe dakbedekking, vernieuwen van de daklichten, regenwaterafvoeren en aanpassen van de dakranden. Ook de houten  structuur van de overdekte speelplaats wordt hersteld. 
 
Na goedkeuring van het dossier door AGIOn zal de procedure van open aanbesteding doorlopen worden om een aannemer aan te stellen.
 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter