Voedselschandaal bij Veviba 12 maart 2018

 
Eind vorige week bleek dat er het een en ander fout liep bij Veviba. Het vertrouwen van de consument in de voedingsindustrie heeft een serieuze deuk gekregen. Lees meer
 
 

CD&V heeft 6 locaties voor gascentrales 10 maart 2018

 
Het is gewoon niet haalbaar om voldoende gascentrales te bouwen tegen het moment dat de laatste kerncentrale sluit. Die stelling vormt de kern van het verzet van de N-VA tegen de kernuitstap, samen met de vrees voor hogere elektriciteitsprijzen. Maar mijn collega Robrecht Bothuyne en ik spreken dat ronduit tegen, met voorbeelden in de hand. Wij kunnen zes plaatsen opsommen waar nu al een gascentrale staat die tegen 2025 vervangen of gemoderniseerd kan worden. Twee van de zes zijn nu al gesloten. Ze worden alleen nog achter de hand gehouden voor noodgevallen - de zogenaamde strategische reserve. Lees meer
 
 

Bezoek aan het tijdslabo van de FOD Economie 6 maart 2018

 
Bezoek aan het tijdslabo van de FOD Economie, in het kader van mijn wetsvoorstel over de universele tijd ! Lees meer
 
 

Genoeg studierondes, tijd voor een consensus! 6 maart 2018

 
CD&V is al jaren vragende partij voor de opmaak van een interfederale energievisie en het afsluiten van een energiepact. Eind 2018 moeten we een nationaal energie- en klimaatplan overhandigen aan Europa. We moeten dus dringend tot een gemeenschappelijke visie komen over hoe we in België onze energie gaan voorzien en onze klimaatdoelstellingen zullen waarmaken. De profilering mag stoppen. Het is hoog tijd om tot een consensus te komen die breed gedragen wordt. Alle recente studies komen op dezelfde trends uit. Een volledige kernuitstap is mogelijk, maar vraagt nieuwe gascentrales. Er is een meerkost, maar dat is nog niet hetzelfde als een meerprijs voor de gebruikers. En er zijn belangrijke onzekerheden zoals de gas- en CO2-prijs en hoe ver we op buurlanden kunnen of willen rekenen. Lees meer
 
 

Wetsontwerp federale bijdragen 24 februari 2018

 
Afgelopen plenaire vergadering stond het wetsontwerp "federale bijdrage" op de agenda. Met dit wetsontwerp wordt een oplossing gecreëerd voor de eindafnemers (consumenten en bedrijven) die jarenlang aan de distributienetbeheerders te veel aan federale bijdragen hebben betaald. Het ontwerp zal de distributienetbeheerders toelaten om de teveel ontvangen federale bijdragen voor de jaren 2009 t.e.m. 2017 terug te betalen aan alle eindafnemers die op het distributienet zijn aangesloten. Ik heb hierover al vele vragen gesteld en steeds aangedrongen op een snelle oplossing. Niemand betaalt graag te veel. Wat onterecht is aangerekend, moet terug uitbetaald worden. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter