Voorbije 5 jaar 1205 meldingen over schadelijke producten 4 juli 2017

 
De voorbije 5 jaar kwamen er 1205 meldingen binnen bij het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie. Producenten en verdelers zijn verplicht om dit meldpunt onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer zij een product of dienst op de markt hebben gebracht dat onveilig is voor de consument. Tegenover 2012 is een stijging vast te stellen met maar liefst 59% (In 2012 ging het om 195 meldingen, terwijl vorig jaar 308 meldingen werden gedaan). Ten opzichte van vorig jaar steeg het aantal meldingen met 12 % (274). De voorbije vijf jaar werden 148 klachten ingediend door consumenten die met een gevaarlijk product geconfronteerd werden, dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V). Lees meer
 
 

Grote stijging van aantal registraties op bel-me-niet-meer 3 juli 2017

 
Sinds 1 juli 2015 is er voor álle telefoonabonnees één centraal registratiepunt om telefoontjes met ongewenste reclame te weren: "www.bel-me-niet-meer.be". En dat bleek erg in trek: de website bleek een groot succes. Bedrijven die de mensen toch blijven lastigvallen, krijgen eerst een vermaning. Blijven ze telefoneren, dan riskeren ze een boete tot 60.000 euro. Tot mei 2017 registreerden zich reeds 1.172.967 personen, waarvan 655.026 vaste nummers en 517.941 gsm-nummers. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van 2013, het jaar van de invoering van deze website. Toen registreerden zich 279.219 personen. Ook het aantal klachten over de niet-naleving van deze lijst steeg exponentieel: van 1.209 in 2013 naar 3.698 tot mei 2017. Lees meer
 
 

136 inbreuken bij verkopers van e-sigaret 1 juli 2017

 
Bij controles in dampwinkels zijn sinds januari dit jaar 136 inbreuken tegen de wetgeving over de e-sigaret met nicotine vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die ik ontving in het antwoord op mijn parlementaire vraag aan minister De Block. De winkels gaan vooral in de fout bij de etikettering van de e-sigaretten met nicotine. Bij 56 controles die specifiek daarop gericht waren, bleken 46 winkels niet in orde met de taal van het etiket of de gezondheidswaarschuwing. Ze zondigen ook regelmatig tegen de reclameregels: op dat vlak werden 45 inbreuken vastgesteld. Het laten proeven in de winkel en het gratis geven van stalen of kortingen is verboden. Ook de samenstelling van de e-sigaretten was in 13 gevallen niet correct: het nicotinegehalte bleek te hoog. Lees meer
 
 

CD&V is bondgenoot voor klimaatmaatregelen 8 juni 2017

 
Net zoals vorige week hield ik vandaag een tussenkomst in de plenaire vergadering over het klimaat. Toen maakten we ons met zijn allen zorgen over de gevolgen van een mogelijke uitstap van de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs: wat betekent dit voor het verdrag en zouden andere landen Trump volgen? Lees meer
 
 

Klimaatdebat in de Kamer 2 juni 2017

 
12 december 2015 was een belangrijke dag voor het mondiale klimaatbeleid. 195 landen werden het in Parijs eens over een ambitieus klimaatakkoord. Eén van de belangrijkste afspraken die in het akkoord staat ingeschreven, is de doelstelling om de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden en er naar te streven om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Of anders gezegd: heel de wereld erkent de dringende nood aan een doordacht klimaatbeleid die de opwarming van de aarde zoveel als mogelijk moet beperken, bij voorkeur tot maximaal 1,5°C. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter