Bezoek aan het tijdslabo van de FOD Economie 6 maart 2018

 
Bezoek aan het tijdslabo van de FOD Economie, in het kader van mijn wetsvoorstel over de universele tijd ! Lees meer
 
 

Genoeg studierondes, tijd voor een consensus! 6 maart 2018

 
CD&V is al jaren vragende partij voor de opmaak van een interfederale energievisie en het afsluiten van een energiepact. Eind 2018 moeten we een nationaal energie- en klimaatplan overhandigen aan Europa. We moeten dus dringend tot een gemeenschappelijke visie komen over hoe we in België onze energie gaan voorzien en onze klimaatdoelstellingen zullen waarmaken. De profilering mag stoppen. Het is hoog tijd om tot een consensus te komen die breed gedragen wordt. Alle recente studies komen op dezelfde trends uit. Een volledige kernuitstap is mogelijk, maar vraagt nieuwe gascentrales. Er is een meerkost, maar dat is nog niet hetzelfde als een meerprijs voor de gebruikers. En er zijn belangrijke onzekerheden zoals de gas- en CO2-prijs en hoe ver we op buurlanden kunnen of willen rekenen. Lees meer
 
 

Wetsontwerp federale bijdragen 24 februari 2018

 
Afgelopen plenaire vergadering stond het wetsontwerp "federale bijdrage" op de agenda. Met dit wetsontwerp wordt een oplossing gecreëerd voor de eindafnemers (consumenten en bedrijven) die jarenlang aan de distributienetbeheerders te veel aan federale bijdragen hebben betaald. Het ontwerp zal de distributienetbeheerders toelaten om de teveel ontvangen federale bijdragen voor de jaren 2009 t.e.m. 2017 terug te betalen aan alle eindafnemers die op het distributienet zijn aangesloten. Ik heb hierover al vele vragen gesteld en steeds aangedrongen op een snelle oplossing. Niemand betaalt graag te veel. Wat onterecht is aangerekend, moet terug uitbetaald worden. Lees meer
 
 

Gezellige nieuwjaarsreceptie van regio Sint-Niklaas - Dendermonde 14 februari 2018

 
In een afgeladen zaal 't Sestich in de bib van Dendermonde werden de beste nieuwjaarswensen met elkaar uitgedeeld. Met een hapje en een drankje, de begeesterende toespraken van regiovoorzitter Hendrik Verwaeren, nationaal voorzitter Wouter Beke en burgemeester Piet Buyse én de aanwezigheid van minister Joke Schauvliege werd het een nieuwjaarsreceptie die uitblonk in gezelligheid. Lees meer
 
 

"Verdwijnt de correctionele rechtbank van Dendermonde ?" 7 februari 2018

 
Verdwijnt de correctionele rechtbank in Dendermonde?", die vraag werd vandaag veel gesteld en dit naar aanleiding van een persbericht vanuit N-VA. Pure paniekzaaierij en dit uit pure politieke overweging! Schandalig dat zoveel mensen vandaag daardoor bang zijn gemaakt!! N-VA roept op dat wij in overleg moeten gaan met onze Minister Geens...compleet belachelijk, alsof wij dat niet doen zonder hun oproep! Wij hebben daarvoor geen paniekzaaiend persbericht nodig van N-VA! Er zijn er die praten over verandering, maar bij de minste poging tot verandering paniekzaaien. En er zijn er die werken aan verandering, in plaats van het doen verdwijnen van de correctionele rechtbank overweegt onze Minister zelfs een pilootproject in Dendermonde! Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter