9 juli 2016

Nieuwe werkhal voor carnaval- en corsogroepen, fotografische kring en videoclub

 
De gemeenteraad keurde op 6 juli een huurovereenkomst met DDS goed voor een nieuwe werkhal voor de huisvesting van de carnaval- en corsogroepen, fotografische kring en videoclub. De huidige huisvesting voor de carnaval- en corsogroepen en de fotografische kring en videoclub op de sites ’t Hemelken en Kerselarenbrugwegel is niet meer aangepast aan de hedendaagse noden. Een nieuwe huisvesting drong zich op.

Het college van burgemeester en schepenen onderzocht eerst het denkspoor om de leegstaande gebouwen aan de Kerselarenbrugwegel te renoveren. Dit bleek echter zeer duur te zijn. Het college besliste om een andere piste te onderzoeken en vroeg aan DDS om te zoeken naar geschikte loods op het Hoogveld. DDS stelde de huidige loods van Interwheels aan het Hoogveld 58 voor. Deze loods is zeer centraal gelegen tussen Baasrode, Dendermonde en Sint-Gillis en ligt in de buurt van de andere technische centra. De loods heeft een oppervlakte van ongeveer 2.500 m², hiervan zou ongeveer 1.500 m² ter beschikking worden gesteld aan de verschillende verenigingen, de overige ruimte wordt gebruikt door de stadsdiensten voor een depot van cultuurhistorisch patrimonium. Vooraleer over te gaan tot een definitieve beslissing zijn er overleg en plaatsbezoeken geweest met de betrokken comités en verenigingen. Alle verenigingen hebben constructief meegewerkt, reageerden positief en hebben zich geëngageerd om in deze werkhal hun nieuwe huisvesting te nemen. De gemeenteraad keurde op 6 juli de huurovereenkomst met DDS goed. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 45.000 EUR, er is tevens een aankoopoptie voorzien binnen een termijn van 10 jaar.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter