1 maart 2016

Lancering nieuwe stadswebsite www.dendermonde.be

 

De lancering van de nieuwe website, die online is gegaan in de loop van maandag 29 februari, is geslaagd. Het is de derde website voor het stadsbestuur en het is er eentje met vele vernieuwingen. Er is een heel traject afgelegd om deze te realiseren.

-              Eind 2013-begin 2014 werd een communicatieaudit uitgevoerd, in samenwerking met CIBE, waarbij de huidige website als verouderd en statisch werd beoordeeld. De realisatie van een nieuwe website werd in de meerjarenplanning dan ook als prioriteit naar voorgeschoven.  

-              Om een duidelijk beeld te krijgen over hoe de nieuwe website moest worden, werden verschillende stappen ondernomen: 

o             We organiseerden een interne bevraging  aan alle diensten over de huidige website en de noden, bedenkingen en suggesties voor een nieuwe website. 

o             In samenwerking met AG Consult werd een voorstudie uitgevoerd waarbij de huidige website geanalyseerd werd. Op basis hiervan en de resultaten van een algemeen onderzoek naar surfgedrag werd een nieuwe structuur opgesteld.

-              Na deze voorstudie werd een bestek uitgeschreven, waar 4 firma’s op intekenden. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan LCP, de bouwer van onze huidige website, voor een bedrag van 23.200 euro (incl. btw.)

Er werden een aantal uitgangspunten vastgelegd voor de nieuwe website: 

-              De nieuwe website vertrekt vanuit de vraag van de burger en niet vanuit de logica van de diensten. 

-              De nieuwe website is geen encyclopedie, maar er wordt uitgegaan van concrete vragen: wat is het doel van de bezoeker? Naar welke informatie is de burger op zoek?    

-              Wat veel geraadpleegd wordt zoals openingsuren, is snel terug te vinden op de homepage. 

-              De nieuwe website past zich automatisch aan op mobiele toestellen en is dus vlot raadpleegbaar op tablets, smartphones en laptops.  

-              Het uiteindelijke streefdoel van de nieuwe website is om de online dienstverlening te verhogen. 

-              Ook de dienstverlening van het OCMW is geïntegreerd. En er is een aparte deelsite gebouwd voor toerisme.  
 

Ik hoop dat ik jullie nieuwsgierig gemaakt heb. Bezoek hem zeker ‘ns !

Jullie zullen 3 blokken zien die bedoeld zijn om surfers meteen op de juiste weg te helpen:

-              Het eerste blok is ‘Snel naar papieren en attesten, premies en subsidies, vergunningen of belastingen’. Deze links verwijzen naar geclusterde infopagina’s, bv. iemand die zijn huis verbouwt, vindt via deze weg alle premies en subsidies rond bouwen en wonen.  

-              Het tweede blok is een rechtstreekse doorlink naar de toerismesite.  

-              Het derde blok is ‘Populaire openingsuren’: volgens statistieken worden openingsuren veel gezocht en vaak opgevraagd, vandaar dat we ze ook een prominente plaats op de startpagina geven. Via dit blok kunnen ook de openingsuren van alle diensten geraadpleegd worden.
 

Dan komen we nu aan het grootste blok op de stadswebsite, nl. 12 thema’s waarin de dienstverlening is onderverdeeld, nl.  

-              vrije tijd 

-              afval en milieu 

-              bouwen en wonen 

-              identiteit, nationaliteit en reizen 

-              rijbewijzen 

-              scholen en kinderopvang 

-              geboorte en overlijden 

-              trouwen en samenwonen 

-              werken en ondernemen 

-              welzijn en gezondheid 

-              mobiliteit en wegenwerken 

-              hulpdiensten en veiligheid

Dit is een volledig nieuwe structuur die vertrekt vanuit de gedachtegang van de surfer. Binnen deze thema’s kan de bezoeker intuïtief de gewenste dienstverlening zoeken. Om de surfer op de goede weg te helpen, staat onder elke titel telkens kort samengevat wat de onderliggende inhoud is. 

Wanneer we dan doorklikken op bv. het thema bouwen en wonen komen we opnieuw op een overzichtspagina. Als we dan nog verder doorklikken, komen we op een infopagina bv. aangifte adreswijziging, terecht. 
 

Alle infopagina’s zijn op dezelfde manier opgebouwd: 

-              Waar mogelijk is gewerkt met vaste titels, bv. Voor wie, Voorwaarden, Hoe aanvragen, Wat meebrengen, Prijs … Dit om de verschillende infopagina’s zo uniform mogelijk op te bouwen en overzichtelijk te maken voor de bezoeker. 

-              Aan de rechterkant staat telkens een contactblok met de contactgegevens en openingsuren van de betrokken stadsdienst.  

-              Wanneer bepaalde dienstverlening digitaal kan aangevraagd worden, kan dit ook meteen via de infopagina. Er verschijnt dan een knop ‘Online aanvragen’. Wanneer de surfer hierop klikt, wordt hij onmiddellijk doorgestuurd naar een digitaal invulformulier dat hij invult en verstuurt. We streven ernaar om zoveel mogelijk dienstverlening ook digitaal aan te bieden. Dit aanbod zal in de toekomst ook nog verder uitbreiden. Dit wil echter niet zeggen dat de andere aanvraagmogelijkheden verdwijnen: het blijft mogelijk om dienstverlening telefonisch of via mail aan te vragen of door langs te komen bij de diensten zelf.  

 Terug naar de startpagina nu:  

Omdat het meldingsformulier een vaak gebruikt formulier is, staat er een rechtstreekse link naar dit formulier op de startpagina. 
 

We starten ook met een stedelijke digitale nieuwsbrief. Geïnteresseerden schrijven zich in via deze knop. Een handig en eigentijds kanaal om ook via mail op de hoogte van alle nieuws en activiteiten in onze stad!


Wat niet kon ontbreken, zijn nieuwsberichten en activiteiten. Op de startpagina is er telkens plaats voor 2 nieuwsberichten en 2 activiteiten, gevolgd door een permanente link om het volledige nieuws- of activiteitenoverzicht te bekijken. 
 

-              Wanneer we doorklikken op een nieuwsbericht, krijgen we het volledige nieuwsbericht te zien en ook meteen de contactgegevens van de stadsdienst waarbij de surfer terecht kan voor meer informatie. Ook nieuw is de mogelijkheid om zelf berichten te delen via Facebook, Twitter, Google Plus of via mailen te versturen.  

-              De activiteitenkalender wordt gevoed door UiTinVlaanderen. De UiTdatabank is zoals u ziet, volledig geïntegreerd in onze website. Via extra zoekboxen die filteren op type of tijdstip, vindt de surfer vlot welke activiteiten wanneer plaatsvinden in Dendermonde. Wie zelf een activiteit organiseert en wil verschijnen op de stedelijke website (en in het stadsmagazine) moet deze zeker invoeren via www.uitdatabank.be. Ook op detailpagina’s van activiteiten is er de mogelijkheid om te delen via sociale media of in te schrijven op onze nieuwsbrief.  

-              Ook op themapagina’s kunnen we activiteiten en nieuwsberichten plaatsen. 
 

Onder de noemer ‘Stad en bestuur’ staat meer informatie over het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad, de gemeenteraad… Je vindt er ook informatie terug over stadsprojecten, zoals bv. over het burgemeestersconvenant, De Hollandse Kazerne, de restauratie van het Stadhuis en Belfort. Ook de lopende vacatures komen hier aan bod.

Via ‘Diensten’ kom je op een A-Z overzicht terecht, waarbij je per dienst een opsomming krijgt van alle dienstverlening waarvoor je bij die bepaalde dienst terecht kan. Naast de thematische indeling is dit een andere uitlijsting van onze dienstverlening.

Onderaan de startpagina vindt u tot slot nog enkele toeristische toppers die doorverwijzen naar de toerismesite. Dan geef ik nu het woord aan de burgemeester die wat meer uitleg zal geven over de toerismesite.

Naast de nieuwe stadswebsite is er ook een ander gedeelte gekoppeld aan de stadswebsite, namelijk een geheel losstaande toeristische website: www.toerismedendermonde.be.

 De info was vroeger ontsloten via de stadswebsite, maar we koesterden de wens om het hele toeristische gamma van Dendermonde te kunnen promoten op een visueel aantrekkelijk platform, vlot bereikbaar voor bezoekers die alleen toeristische informatie zoeken en niet de generieke informatie van de stad Dendermonde..

De voorbije jaren is er achter de schermen heel hard gewerkt om het toerisme in Dendermonde op een hoger niveau te tillen. Enerzijds is er de uitbreiding van het wandel- en fietsaanbod, een steeds vernieuwend aanbod voor groepen, maar ook nieuwe evenementen (met o.a. de grootschalige herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’), eerste stappen in het watertoerisme, recent nog de plaatsing van de voetgangersbewegwijzering, enz. Al deze nieuwe producten, samen met de reeds bestaande toppers, zullen vanaf dit jaar op twee nieuwe platformen gepresenteerd worden. In het najaar opent het vernieuwde infokantoor met bezoekerscentrum in de prachtig gerestaureerde lakenhalle. Met dit  nieuw fysiek onthaalpunt zal Dendermonde mee aan de top in Vlaanderen komen.

We hebben in deze website getracht om maximaal te linken naar andere sites waarbij Dendermonde actief betrokken is. In de eerste plaats naar de sites van partnerbesturen of regionale samenwerkingsverbanden, die op deze manier trouwens ook voor een breder publiek ontsloten worden. Enkele voorbeelden: rosbeiaard.be, ccbelgica.be, sigmaplan.be, de rijke beeldbank van de Erfgoedcel van het Land van Dendermonde, het regionale toeristische aanbod van Toerisme Scheldeland, het scholenaanbod op cultuurwijzer.be, enz.

In de tweede plaats naar de sites van belangrijke private spelers op het vlak van toerisme en recreatie. Enkele voorbeelden: restaurants en B&B’s, de aanbieders van streekproducten, de lokale middenstand, City Golf, Kalleke Step, enz.

Het gepresenteerde aanbod is uiteraard gericht op bezoekers van buiten de stad en toont dus prominent de toppers van Dendermonde. Maar wij willen de info op de site veel breder maken en ontsluiten dus ook een minder gekend aanbod als de grote hoeveelheid trage wegen; verschillende kleine recreatieve initiatieven en het ruime sport- en cultuuraanbod. Hiermee wordt de toeristische site ook bijzonder aantrekkelijk voor de inwoners van Dendermonde en de buurgemeenten.

Het opzet van deze toeristische website was ambitieus en het resultaat mag ‘reuze geslaagd’ genoemd worden (om in de Dendermondse sfeer te blijven).

Veel surfplezier!

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter