19 september 2017

Klachten over slotenmakers spectaculair gestegen

 

Je stapt de deur uit, trekt ze in het slot en dan besef je het plots: je sleutel ligt nog binnen. Alleen een slotenmaker kan je op dat moment uit de nood helpen. Maar helaas, lang niet alle slotenmakers blijken eerlijke ondernemers. Steeds vaker krijgen mensen een rekening gepresenteerd die tot tien keer hoger is dan normaal. Vooral oudere mensen krijgen deze hoge rekeningen voorgeschoteld. De facturen zijn vaak ook uiterst vaag, en voor malafide slotenmakers is het eenvoudig om na het vervangen van een slot een sleutel bij te houden en deze met adreskaartje aan een of andere dievenbende te verkopen. Test-Aankoop waarschuwde in het verleden reeds voor slotenmakers die hun klanten oplichten met absurd hoge facturen. De consumentenorganisatie kreeg hierover steeds meer klachten te verwerken.

 

De Economische Inspectie heeft voor de periode van 2013 tot en met 26 juli 2017 drieëndertig klachten ontvangen over slotenmakers:

  

Jaar        Aantal meldingen

 

2013                      0

2014                      0

2015                      5

2016                      1

2017                      27

Totaal                   33

 

Klagers uitten hun ongenoegen over extreem hoge prijzen, het ontbreken van informatie omtrent tarieven, het ontbreken van identificatiegegevens van de dienstverlener, agressieve handelspraktijken en vervalste facturen.

Tijdens de voorbije vijf jaar heeft de Economische Inspectie veertien controles uitgevoerd bij slotenmakers :

 

Jaar        Aantal  controles

 

2013                      0

2014                      0

2015                      2

2016                      1

2017                      11

 

Totaal                   14

 

De voornaamste inbreuken betreffen abnormale winst, oneerlijke of agressieve handelspraktijken, frauduleuze praktijken, onjuiste of  misleidende prijsaanduiding en het ontbreken van de contactgegevens van de onderneming op de website.

Het aantal klachten over de bedenkelijke werkwijze van sommige slotenmakers is spectaculair gestegen. Het is duidelijk dat malafide bedrijven misbruik maken van mensen in een noodsituatie. Ik raad consumenten aan om de website van Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU) te checken. Daar vindt men de aangesloten slotenmakers. Spreek ook in dergelijke noodsituaties vooraf altijd goed de prijs af. Ben je toch slachtoffer, dien dan zeker ook klacht in bij de economische inspectie.

Sommige slotenmakers zijn echte amateurs, die ook schade aan deuren en sloten kunnen aanbrengen die nog moeilijk te herstellen is. Vandaag kan iedereen zich slotenmaker noemen, ook wie er niets van kent of niet te vertrouwen is. Daarom is CD&V voor een wettelijke regeling voor de erkenning van slotenmakers als veiligheidsberoep om oplichting tegen de gaan. Een klant moet erop kunnen vertrouwen dat hij een vakman over de vloer krijgt. CD&V heeft gepleit dit in te schrijven in de wet op de bijzondere en private veiligheid, maar hiervoor was geen akkoord binnen de meerderheidspartijen waardoor er voorlopig geen beroepserkenning komt. Een gemiste kans voor de consument !

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter