29 maart 2015

Hof ten Rode in Baasrode feestelijk ingehuldigd

 

Vandaag mocht ik als trotse schepen van openbare werken het Hof ten Rode in Baasrode feestelijk inhuldigen. Ook deze werken waren speciaal: het was geen gewone straat, het was ook geen dorpsplein, maar het was wel een ganse woonwijk dat we deze keer hebben aangepakt.

Hof ten Rode is een woonwijk aangelegd in 1953, waarvan een deel van de woningen privéwoningen zijn en een deel worden beheerd door de huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn. Hof ten Rode is een woonwijk met een eigen, niet al te gemakkelijk karakter, en dan heb ik het niet alleen over de karakteristieken van de straten en de woningen. Sinds 1953 was er behoudens wat oplappingen, niet veel meer gedaan aan het wegdek en het onderliggende rioleringsstelsel. Zowel het wegdek en de onderliggende rioleringen waren duidelijk aan vernieuwing en vervanging toe.
Het stadsbestuur had daarom 2 doelen voor ogen: een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en van die gelegenheid gebruik maken om de hele wijk aantrekkelijker, overzichtelijker, aangenamer en veiliger te maken, zeg maar een complete make-over. Een beetje de Jani-toets van op Vijf TV toepassen op Hof ten Rode.

Dat zowel een nieuw rioleringsstelsel als een volledige herinrichting uiteraard een ganse klus was en heel wat voeten in de aarde had en heel wat centen uit onze portemonnee heeft gekost, staat buiten kijf en dat tonen volgende facts and figures aan:
- maar 5 jaar geleden zijn we gestart met dit dossier door de aanduiding van het studieburo Lobelle uit Jabbeke.
- 3 infovergaderingen hebben we georganiseerd, tot 2 maal toe werden de plannen aan jullie voorgesteld en aan jullie opmerkingen aangepast. Telkens was er enorm veel volk aanwezig en was de sfeer constructief.
- Bijna 4 000 000 eur was het gunningsbedrag aan de aannemer nv Lareco.
- Circa 2 000 000 EUR krijgen we als subsidie van de VMM en nog eens 600 000 EUR van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
- 100 000 EUR was de kostprijs die de stad betaalde voor de studies en de opvolging die gebeurde door de afkoppelingsdeskundige Talboom.
- Voor 428 435 EUR zijn er afkoppelingswerken op privaat terrein bij particulieren uitgevoerd, en dit volledig ten laste van de stad.
- Een tiental bewonersbrieven zijn verstuurd naar alle bewoners van de wijk
- Maar liefst 7 fases waren er voorzien voor deze werf
- Het aantal paar schoenen dat hier versleten is door en het aantal telefoontjes, mailtjes, bezoeken ter plaatse dat onze toezichter Davy Spiessens heeft gedaan heb ik helaas niet kunnen tellen.
- En tenslotte, de voorziene uitvoeringstermijn was 1.5 jaar. Het feit dat we die timing kunnen halen hebben is een verdienste van iedereen!

Al deze cijfers wijzen erop dat dit een gigantische werf en een gigantisch werk was. En ik hoop dat u het allen met mij eens bent: dankzij al dit werk is Hof ten Rode na haar facelift een totaal andere wijk geworden. 

Geen wirwar van straten meer, maar er is nu een duidelijke herkenbare hoofdstraat en diverse nevenwegen. Hof ten Rode is een soort ringweg geworden met snelheidsremmers, vernauwingen door groenelementen en kruispunten met asverschuivingen die de veiligheid moeten garanderen.  De Meirgatstraat is als het ware een groene laan door de wijk, met mooie pleintjes en groenelementen. Alle andere straatjes zijn smaller en takken hierop aan en zijn als het ware woonerven.
Ik ben ervan overtuigd dat al wie vroeger ooit in Hof ten Rode komt, en nu er terug voor het eerst eens komt, werkelijk zal versteld staan van de complete make-over. Al wie er nu eens komt, zal Hof ten Rode nooit vergeten, niet omdat het een grijs doolhof is, maar wel omdat het zo een mooie, karaktervolle en eigentijdse wijk is geworden!

Ik wil hierbij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om naast mijn collega’s van het stadsbestuur in het bijzonder de medewerkers van de stadsdienst wegen en waterlopen te bedanken. Onze toezichter Davy Spiessens, een echte Baasrodenaar, heeft zich de benen vanonder zijn lijf gelopen, hij was zelfs bereid om zijn bed hier te zetten zodat hij ook ‘s nachts de werken kon opvolgen maar dat zou ons teveel gekost hebben qua overuren. Ik dank natuurlijk ook de aannemer Lareco uit Bornem en ontwerper Lobelle en de afkoppelingsdeskundige Talboom voor hun goede zorgen voor dit project. Maar naast de aannemer en de ontwerper wil ik vooral de inwoners bedanken voor hun begrip tijdens de uitvoering van de werken.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter