10 februari 2016

Een nieuwe locatie voor IBO Baasrode

 

De meerjarenplanning voorziet een herlokalisatie van het IBO-Baasrode. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk diensten en gebouwen clusteren binnen het eigen stadspatrimonium. Daarom werd op 3 november 2014 beslist om te onderzoeken of het IBO kan geherlokaliseerd worden in leegstaande lokalen van de kleuterafdeling van stedelijke basisschool Baasrode in de Kloosterstraat. De bestaande capaciteit van 47 kinderen blijft behouden. Op 12 januari 2015 werd het bouwprogramma vastgelegd in samenspraak met het IBO en de dienst gebouwen.

Het studiebureau Artex ingeniers & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld om een voorontwerp op te maken. Vier bestaande lokalen van de school worden verbouwd tot inkom met onthaal, EHBO-lokaal en speel- en verblijfsruimtes. De verbouwing van de bestaande lokalen omvat onder andere een volledige vernieuwing van de technieken, renoveren en isoleren van de vloeren en het vernieuwen van het oude houten schrijnwerk in de voorgevel. We voorzien tevens een uitbreiding met een nieuwbouw voor de refter, personeelsruimte en keuken. De kostprijs van het totale project wordt geraamd op 480.000 EUR, incl. btw.

De nieuwe locatie beschikt na verbouwing over ongeveer 490 m² binnenruimte, waarvan 213 m² effectieve speelruimte en 680 m² buitenruimte. Ter info: het bestaande IBO-gebouw in Baasrode beslaat een bruto vloeroppervlakte van 386,63 m².

Het college keurde het voorontwerp goed op 7 december 2015. Het voorontwerp werd voorgelegd aan Kind en Gezin. Kind en Gezin sprak zich op 21 januari 2016 positief uit over de realisatie van een IBO in de stedelijke basisschool in de Kloosterstraat.

Op basis van deze gegevens besliste het college van 8 februari 2016 definitief om IBO Baasrode te herlokaliseren naar de Kloosterstraat. Het college besliste dat aan het studiebureau Artex ingeniers & Architecten uit Dendermonde de verdere studie- en projectopvolging zal toegewezen worden en in 2016 zal instaan voor de opmaak van de documenten voor de aanvraag stedenbouwkundige vergunning en het lastenboek. Na goedkeuring van het lastenboek en het aanstellen van een aannemer kunnen de verbouwingswerken in 2017 aangevat worden, zodat de buitenschoolse opvang in 2018 hun nieuwe locatie in gebruik kan nemen.

Eén van de te verbouwen ruimtes op de site van de kleuterschool wordt momenteel gebruikt door de vereniging Helpende Handjes. Zij gebruiken een klaslokaal om binnenschoolse opvang te organiseren. Een alternatief voor deze binnenschoolse opvang werd reeds besproken met de directie. Een ander leegstaand klaslokaal, het voormalige SAMWD-lokaal, kan in gebruik genomen worden door de vereniging Helpende Handjes.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter