13 mei 2018

E-commerce

 

 

Cijfers over e-commerce zitten in de lift. De rode cijfers uit 2017 tonen aan dat er een merkbare stijgende lijn zit in het aanral controles, inbreuken, PV's en meldingen.

 

 

 

Jaar / Année

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2014

899

138

45

55

13

199

2015

650

178

56

60

24

188

2016

777

166

49

40

13

218

2017

821

700

253

71

27

326

2018

117

318

75

17

2

45

  1. aantal controles
 
  1. aantal inbreuken
 
  1. aantal processen-verbaal van waarschuwing
 
  1. aantal Pro Justitia’s
 
  1. aantal transacties
 
  1. aantal meldingen
 
     
     

 

 

 

De top vijf van inbreuken die een proces-verbaal van waarschuwing of een proces-verbaal tot gevolg hadden betreffen 1) overeenkomsten op afstand (waaronder het herroepingsrecht), 2) vermelding van de dienstverlener en van de prijs, 3) misleidende praktijken jegens consumenten, 4) verplichtingen omtrent de Kruispuntbank van Ondernemingen en 5) algemene verplichtingen inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

 

 

Er is ook positief nieuws : maar liefst 98,2 % van de ondernemingen stelde zich na de eerste controle in regel.

 

 

 

Uit de cijfers blijkt dat de kennis van de regelgeving bij kmo’s kan verbeterd worden. Ik ben dan ook verheugd dat de FOD Economie hierover al met UNIZO, NSZ en UCM heeft samengezeten en dat zij in de laatste fase zijn van de uitwerking van een communicatiecampagne. Zo zullen kmo’s beter ingelicht worden over de verplichtingen van bedrijven die online verkopen. Deze campagne zal verwijzen naar richtlijnen die de Economische Inspectie opstelde voor webshops en naar de website infoshopping.be waar op didactische wijze en aan de hand van een demo de verplichtingen van webshops worden toegelicht. Deze campagne start nog voor de zomer van 2018. 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter