8 september 2017

Controle op energielabels

 

Begin oktober 2015 kondigde minister Peeters aan dat de FOD Economie in de toekomst meer zou gaan controleren of fabrikanten van elektrische toestellen wel de juiste informatie geven aan consumenten. Op dat moment was immers gebleken dat zes op de tien energielabels op elektrische toestellen niet betrouwbaar waren. Volgens de Economische Inspectie zou de oorzaak van het probleem zijn dat producenten zelf testen hoeveel energie hun toestellen verbruiken, en dat de FOD te weinig tijd, manschappen en middelen heeft om alle toestellen die op de markt komen onder de loep te nemen.

Er is een akkoord tussen de drie institutionele organen van de Europese Unie (Europees Parlement, Raad van de Europese unie - hieronder Raad, Europese Commissie) om een database op te richten waar alle producenten van producten met een energielabel hun toestellen in moeten registreren voordat ze in de handel kunnen gebracht worden. De economisch niet-gevoelige informatie in deze database, zoals merk, doel en energieklasse, zal vrij te consulteren zijn door consumenten en overheden. De economische gevoelige informatie (bedrijfsgeheim), zoals testrapporten, zullen enkel geconsulteerd kunnen worden door inspectiediensten van overheden. Deze database moet de controle en dus ook de conformiteit van de producten verbeteren. Verder zullen ook alle bestaande verordeningen en bijhorende etiketten op een termijn van vijf jaar aangepast worden naar een schaal van A tot G. Dit moet toelaten de efficiënte en minder efficiënte toestellen weer duidelijk van elkaar te onderscheiden.

In de loop van de jaren 2015 en 2016 werden 75 toestellen gemonsterd en ter controle naar een testlabo gestuurd. De gecontroleerde toestellen bestonden uit de volgende productgroepen:

- 10 koelkasten/vriezers
- 31 ledlampen
- 17 televisies
- 11 gasverwarmingsketels
- 7 stookolieketels
- 1 warmtepomp 

Volgende tendensen konden waargenomen worden:

- ledlampen: grootste aantal inbreuken;
- frigo/vriezers: vrij groot aantal inbreuken;
- televisies: veel producten in overeenstemming met de wetgeving;
- verwarmingstoestellen (gasketels, stookolieketels en warmtepomp): gemeten waarden en de waarden op het energie-etiket komen overeen binnen de wettelijke toleranties, maar wel inbreuken tegen het verzorgen van volledige en correcte technische documentatie.

Samengevat is de top 3 van de inbreuken als volgt:

- missende of onvolledige waarden in de technische documentatie
- onvolledige of onvoldoende gefundeerde waarden in de technische documentatie
- foute waarden in productfiche en technische documentatie

De fabrikanten en invoerders werden op de hoogte gebracht van deze resultaten en moeten actie ondernemen om deze inbreuken weg te werken. Indien de huidige trends aanhouden, ben ik verheugd dat het speerpunt van de wetgeving, namelijk het correct aanduiden van de efficiëntie, vrij goed opgevolgd wordt door fabrikanten, maar dat meer aandacht nodig is om een volledige overeenstemming met de wetgeving te verzekeren.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter