De gemeenteraad nam op 6 juli kennis van de inventarisatie, het visieplan en mogelijke toekomstige omvormingen voor de begraafplaats van Oudegem.

De stad hecht veel belang aan het uitwerken van een efficiënt, duurzaam en pesticidenvrij beheer van haar openbaar domein. Ook voor de begraafplaatsen is dit noodzakelijk. Door een goede inplanning van de zones waar op welke wijze begraven kan worden, waar bomen, groenvoorzieningen en natuur een kans krijgen en waar gebouwen geplaatst kunnen worden, komen we tot dat efficiënt beheer binnen een beperkte ruimte. Na de begraafplaats van Appels nemen we deze van Oudegem onder de loep met een visieplan. Hierin worden knelpunten, mogelijke oplossingen en een toekomstvisie samengevat.

Op korte termijn (2017) zullen de eigen uitvoeringsdiensten een afscheidsruimte bouwen. Deze afscheidsruimte wordt centraal op de begraafplaats gemaakt. In de afscheidsruimte wordt ook een rustplaats voorzien.

De bestaande verharding van de paden is in slechte staat. De centrale middengang, de omliggende hoofdpaden en de toegang wordt volledig heraangelegd in betonstraatstenen, allemaal in hetzelfde materiaal van de Hunnenbergstraat zodat dit een mooi geheel vormt. Hier zal een autoluw voorplein worden gecreëerd. Deze werken worden uitgevoerd door de aannemer van de herinrichting van VPK. De kostprijs wordt geraamd op ca. 88.045 euro. Om meer groen te krijgen op de begraafplaats en om toch alles goed bereikbaar te houden, zullen er paden aangelegd worden in kunststofgrastegels.

Achteraan rechts zal de begraafplaats uitgebreid worden. Het is de bedoeling om hier de kinderbegraafplaats in te richten met o.m. een elfenboom en urnepaddenstoel.

Op de begraafplaats van Oudegem liggen heel wat oud-strijders. De grafzerken zijn niet allemaal in optimale staat en verdienen een opwaardering. In overleg met de nabestaanden zal er worden besproken of we de begraafplaatsen voor oud-strijders kunnen uniformiseren en opwaarderen.

De strooiweide wordt vergroot, vergroend en krijgt een verharde ruimte voor bloemen. Ook de urnevelden worden uitgebreid.

Om meer groen te krijgen op de begraafplaats wordt er geïnvesteerd in extra bomen, vaste planten, bolgewassen en meer gras.

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.