De Wetstraat is al enkele weken in de ban van het Global Migration Pact. Laat ons eerlijk zijn, migratie vormt een probleem en baart de mensen terecht veel zorgen, deze zorgen nemen wij ernstig! Over het Global Migration Pact is al heel wat gediscussieerd en al heel wat geschreven. Graag verduidelijk ik waarom wij als CD&V wel dit Pact willen steunen.

Wat staat er nu juist in?

We stellen voorwaarden aan wie in ons land kan verblijven en wie aan die voorwaarden niet voldoen dient ons land te verlaten op een wijze dat de rechten van de mens respecteert. Om migratiestromen onder controle te krijgen en illegale migratie tegen te gaan dient een oplossing te worden gezocht op basis van internationale samenwerking. Hieraan beantwoordt het VN-Migratiepact. De VN heeft het initiatief genomen om met zoveel mogelijk landen afspraken proberen te maken om (illegale) migratie tegen te gaan. Met CD&V steunen wij deze internationale samenwerking om oplossingen te zoeken voor het migratieprobleem! 

Over de afspraken in het migratiepact werden reeds 2 jaar onderhandeld. België heeft daarin een actieve rol gespeeld. De Belgische Ambassadeur Bodson gaf aan in de commissie dat aanpassingen aan het pact werden doorgevoerd op vraag van België. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

  • De ondertekende landen behouden hun volledige bevoegdheid om zelf alle aspecten van hun asiel- en migratiebeleid te bepalen, rekening houdend met de bestaande internationale en Europese regels.
  • België behoudt het recht om te bepalen wie zij toelaten in ons land en onder welke voorwaarden, ook wie niet toegelaten wordt.
  • We behouden de mogelijkheid om het recht op gezinshereniging te beperken.
  • We behouden het recht om illegalen te kunnen straffen.
  • Er is geen lijst opgenomen van basisrechten voor migranten opgenomen in het pact.

Omwille van het feit dat er binnen de huidige meerderheid geen opmerkingen meer waren op het migratiepact, voor de slotvergadering in september en dat ons land bijgevolg namens ons land akkoord kon gaan, heeft de Eerste Minister voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september gezegd dat ons land het pact zal goedkeuren. Vandaag merken we dat N-VA haar kar keert en tegen het migratiepact stemt. Hieraan werd een smakeloze en fake news campagne gekoppeld. CD&V vraagt aan de Eerste Minister om in naam van de regering het Migratiepact te ondertekenen in Marrakesh en New York!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.