75 000 mensen betoogden afgelopen zondag tijdens de grootste klimaatmanifestatie ooit in ons land. Het was een hoopvolle betoging van mensen die terecht bezorgd zijn over ons klimaat, over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, kortom over de toekomst van onze planeet. Het was trouwens een van de eerste betogingen die geen spoor van vuilnis achterliet. Wij weten allemaal dat de klimaatdreiging met de dag reëler wordt. Er is dus geen tijd meer te verliezen. Onze doelstellingen moeten naar omhoog.

Europa heeft dat begrepen, want op basis van een haalbaarheidsstudie heeft Europa recent beslist om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op te schroeven. België is zich daar ook van bewust. Ook wij moeten onze doelstellingen aanscherpen, en dat hebben wij ook gedaan, want niet voor niets hebben wij in het Parlement ongeveer vijf weken geleden een resolutie goedgekeurd met een overgrote meerderheid waarin heel duidelijk de vraag wordt gesteld aan de regering om zich in te schrijven in de aangescherpte klimaatdoelstellingen inzake broeikasgassen. België is klein, maar kan en moet mee het tij helpen keren. Ja, wij moeten ambitieus zijn voor ons klimaat. Ja, wij moeten zoeken naar draagvlak en, neen, wij mogen niet blind zijn voor de bekommernissen van de mensen en de bedrijven over hoe zij die klimaatdoelstellingen moeten halen.

Wij moeten ons ambitieniveau echter altijd aanhouden. Hoezeer ik zondag onder de indruk was van de positieve sfeer en de massale opkomst tijdens de klimaatmanifestatie, des te meer teleurgesteld was ik toen ik zag dat de minister van Energie mee opstapte in de manifestatie. Ik was nog meer teleurgesteld toen ik haar verklaringen hoorde. We hebben geen nood aan een minister die meestapt in een manifestatie en die zwartepieten doorschuift. We hebben wel nood aan een minister van Klimaat die samen met de regio's, met de collega's, met de gezinnen en de bedrijven samenwerkt om onze ambitieuze maar noodzakelijke klimaatdoelstellingen te halen.

Nog groter was mijn ontgoocheling en verbazing dat België, amper 48 uur na de klimaatmars, tegen de verhoogde ambities inzake energie-efficiëntie stemde. Eerlijk gezegd, ik begrijp dat niet. Ondanks de vraag van alle parlementen in ons land, heeft België toch beslist om tegen de Europese klimaatdoelstellingen in verband met energie-efficiëntie te stemmen.

We moeten keuzes maken, heel moeilijke keuzes, maar die zullen we samen moeten maken. Een goed energie- en klimaatbeleid is essentieel. Een goed energie- en klimaatbeleid zorgt ook voor economische groei, voor meer jobs en voor meer levenskwaliteit voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen.

Ik wil besluiten met een citaat van de kinderen die hier vandaag 500 brieven hebben afgegeven. De waarheid komt altijd uit een kindermond. Hier staat heel duidelijk: doe er wat aan, anders zal de aarde vergaan.

Wij willen alvast werk maken van een ambitieus energie- en klimaatbeleid.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.