Terwijl de Wetstraat zijn adem inhoudt, wordt er nog stevig gedebatteerd over en gewerkt aan een beter klimaat. Dat we maatregelen moeten nemen voor ons klimaat, daar is iedereen van overtuigd ook in het parlement. We willen allemaal dat de doelstelling van het verdrag van Parijs worden gehaald. Dat staat immers in onze interparlementaire klimaatresolutie die in alle parlementen in ons land is goedgekeurd. Maar sinds die goedkeuring van de resolutie is er heel wat gebeurd.

We weten ondertussen dat de vooropgestelde doelstellingen inzake CO2-reductie onvoldoende zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5° te beperken, er zijn ook 75 000 mensen op straat gekomen met de vraag om onze planeet te redden en ambitieuzer te zijn inzake klimaat en we hebben vastgesteld op de top in Katowice dat er veel ambitieuzere landen zijn en dat helaas België daar niet bij hoort. Al deze signalen kunnen en willen we vanuit CD&V niet negeren, en daarom zijn we ook voorstander om de vooropgestelde doelstellingen van de reductie van broeikasgaassen ambitieuzer te maken en aan te scherpen.

Onze klimaatdoelstellingen ambitieuzer maken is een belangrijke stap, maar er moeten nog vele stappen gezet worden. Deze doelstellingen moeten omgezet worden in concrete acties. Dat kunnen we niet alleen, dit moeten we samen doen met de gewesten, met de gezinnen en met de bedrijven. De omzetting en uitvoering van die acties zal veel moed vragen. Net daarom is er nood aan het zoeken naar draagvlak. Zonder draagvlak gaat het niet. Iedereen moet voor ons mee, iedereen zal inspanningen moeten leveren, iedereen zal zijn gedrag moeten aanpassen. En we moeten in de ganse klimaatdiscussie ook eerlijk durven zijn. De acties gaan geld kosten en er zullen investeringen nodig zijn. Ook daar zijn zowel bij de gezinnen als bij de bedrijven bezorgdheden over. We moeten deze bezorgdheden ernstig nemen en ter harte nemen.

We willen als CD&V onze verantwoordelijkheid nemen, we willen mee onze schouders zetten onder een ambitieus nationaal energie- en klimaatplan waarin al deze actie zijn opgenomen. We staan voor een grote uitdaging, die veel goed vergt, maar we willen deze uitdaging aangaan. Het is voor onze kinderen en kleinkinderen dat we het doen.

Bekijk mijn tussenkomst hier:

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.