Bedrijven die in een machtspositie zitten, zullen die in de toekomst niet zo gemakkelijk kunnen misbruiken ten aanzien van kleine handelaars. Leen Dierick ondertekende mee het wetsvoostel van CD&V-Kamerlid Griet Smaers. De regelgeving moet de marktwerking en de vrije mededinging ten goede komen.

Het wetsvoorstel voorziet in een verbod op het misbruik van een ‘aanmerkelijke machtspositie’. Van zo’n ‘aanmerkelijke machtspositie’ is onder meer sprake indien er een band van economische afhankelijkheid bestaat tussen koper en verkoper. Dat kan leiden tot het opleggen van ongelijke of oneerlijke voorwaarden of prijzen van een producent of leverancier ten aanzien van hun handelspartners en vice versa. We willen met deze wetgeving de onderhandelingspositie van kleine handelaars ten aanzien van grote ondernemingen verbeteren. In globo is het voorkomen van onrechtmatige uitbuiting gunstig voor de werking of structuur van de markten. In tegenstelling tot de rechtssystemen van vele lidstaten kent ons Belgisch recht tot op heden dergelijke regels niet.

Het wettelijk kader is gestructureerd rond het verbod van 4 praktijken binnen de relaties tussen ondernemingen: (1) misbruik van een positie van economische afhankelijkheid; (2) onrechtmatige bedingen; (3) agressieve marktpraktijken en (4) misleidende marktpraktijken. Het is de bedoeling dat de mededingingsautoriteiten toezicht kunnen houden op de naleving hiervan.

Voorbeelden van misbruik

  1. Het toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties tussen handelspartners, waardoor hen nadeel wordt berokkend bij de mededinging;
  2. Aanhoudend dwingen van een producent of leverancier van een goed om dit goed te verkopen aan een prijs die de productieprijs niet dekt, waardoor hem nadeel wordt berokkenend bij de mededinging;
  3. Aanhoudend dwingen van een koper om goederen af te nemen aan een prijs die aanmerkelijk hoger is dan de marktprijs, waardoor hem nadeel wordt berokkenend bij de mededinging;
  4. Rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke contractuele voorwaarden
  5. Plotselinge verzwaring van een bestaande handelsrelatie of de dreiging hiermee

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.